Blog ‘Dealen met Netcongestie’

Het net sluit zich om ondernemers. Steeds meer worden zij gevangen door beperkte transportcapaciteit als ze hun bedrijfsvoering willen verduurzamen (elektrificeren), moderniseren (nieuwe machines) of uitbreiden (extra bedrijfshal erbij). Komende jaren zullen ze het moeten doen met het huidig gecontracteerd vermogen. Want extra transportcapaciteit zit er tot 2029 niet in. Het zouden geen ondernemers zijn als ze niet op zoek zouden gaan naar oplossingen, maar veel wegen zijn voorlopig afgesloten. Hoe dealen we met de beperkingen?

Verduurzaming en groei in de houdgreep
Netcongestie raakt ondernemers meerledig. Op de eerste plaats remt het de verduurzaming, met name elektrificering van klimatisering, productieprocessen en vervoer. Voor elektrificering is meestal meer transportvermogen nodig. Als dit niet beschikbaar is, dan is uitstel onvermijdelijk. Dat raakt niet alleen het tempo van verduurzaming. Het heeft ook effect op aanbestedingen waar duurzaamheidsprestaties meetellen voor de gunning. Ondernemers die willen, maar niet kunnen verduurzamen maken minder kans om aanbestedingen te winnen.

Op de tweede plaats remt netcongestie de ontwikkeling van bedrijven. Als er geen extra transportvermogen beschikbaar is, dan kunnen ze geen extra productielijn of bedrijfshal in gebruik nemen. De ontwikkeling van het bedrijf stagneert en het vestigingsklimaat loopt een deuk op.

Tennet trekt aan de rem
In mijn blogs Netcongestie raakt elke ondernemer en Help! Te weinig stroom besprak ik het knelpunt van netcongestie al eerder. Toen leek het delen van elektriciteit met andere ondernemers een lichtpuntje, bijvoorbeeld door gebruiksprofielen te flexibiliseren en slim op elkaar af te stemmen, of energiehubs. Een geslaagd voorbeeld is het slim collectief energiesysteem Westhaven Amsterdam. Inmiddels heeft Tennet bekendgemaakt dat zij in Gelderland, Flevoland en Utrecht het delen zelden zullen toestaan omdat dit het hoogspanningselektriciteitsnet niet ontlast. VNO-NCW-Midden gaat met Tennet in gesprek over waar nog wel mogelijkheden zijn. Ook gedeputeerden Ans Mol en Helga Witjes van de provincie Gelderland leggen zich niet zomaar neer bij de beperkingen. Wat het overleg met Tennet op gaat leveren, blijft voorlopig onzeker. Op de korte termijn zullen we daarom ook andere wegen moeten bewandelen.

Netcongestie Achterhoek in beeld
Het Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek brengt momenteel in opdracht van 8RHK-Ambassadeurs in kaart op welke bedrijventerreinen in de Achterhoek netcongestie een knelpunt is. En op welke bedrijventerreinen kansen zijn om dit knelpunt (gedeeltelijk) op te lossen. De kansen worden niet alleen bepaald door de technische mogelijkheden. Doorslaggevend is de bereidheid van ondernemers om samen te werken en mee te doen met oplossingen die tegemoet komen aan individuele behoeften, maar vooral optimaal zijn voor het collectief. Niet alleen DOA, maar ook andere partijen doen onderzoek naar netcongestie. DOA brengt de inzichten zoveel mogelijk bij elkaar voor het totaalbeeld.
Wordt jouw bedrijf of bedrijventerrein geconfronteerd met netcongestie, of wil je er meer over weten, stuur dan een e-mail aan j.straatman@do-achterhoek.nl.

Ga aan de slag, wees voorbereid
Komende jaren zullen ondernemers last houden van netcongestie. Want netcongestie is vaak is niet volledig op te lossen. Maar wat kun je op korte termijn wel doen?

1. Energie besparen: wat je niet gebruikt, hoef je niet op te wekken, niet te transporteren en niet te betalen. Het is dus altijd zinvol om na te gaan hoe je energie kunt besparen voor de klimatisering van de gebouwen en in het productieproces. Met een energiescan van DOA krijg je snel inzicht in wat dit oplevert. Een scan of energiebesparingsadvies brengt de besparingsopties in beeld, inclusief benodigde investeringen en opbrengsten. Het is meteen een toets op de erkende maatregelen (informatieplicht) en het gecontracteerde vermogen versus piekbelasting.
2. Energiemanagement, bestaande uit twee delen: Meten is weten: hoe zit het stroom-afnamepatroon in elkaar, welke processen veroorzaken wanneer pieken? Met dit inzicht kan de ondernemer aan de slag om overschrijding van het gecontracteerde vermogen te vermijden. Het biedt ook inzicht om de energiehuishouding te optimaliseren.Peakshaving, loadshifting: hierbij gaat het erom of je stroomafname in de tijd kunt verschuiven, zodat de pieklast vermindert en er geen overschrijding optreedt van het gecontracteerd vermogen. Denk aan het iets later opstarten van de verwarming (warmtepompen) of het terugschakelen van laadpunten tijdens piektijden.

Het Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek helpt bedrijven en parkmanagementorganisaties om energie te besparen en knelpunten met netcongestie aan te pakken. DOA werkt hiervoor samen met onder andere ACT/RCT Gelderland en 8RHK-Ambassadeurs. Wil je weten hoe we je kunnen helpen, neem dan contact op.

Wil je nog meer weten over netcongestie? Jan schreef ook nog het blog “Hoezo raakt netcongestie jouw bedrijf niet?”

Bron: Machiel Joosse