Hoezo raakt netcongestie jouw bedrijf niet?


Door Jan Straatman

Het hoeft nauwelijks herhaald te worden, maar het elektriciteitsnet is vol. Grootverbruikers kunnen hun transportcapaciteit (gecontracteerd vermogen) niet verhogen. Niet voor het terugleveren van duurzaam opgewekte elektriciteit, maar ook niet voor het verhogen van het opgenomen vermogen. We horen wel eens, “Wij hebben nog nergens last van”. De crux zit in het woordje ‘nog’. Want vroeg of laat zal elk bedrijf, dat zich gezond ontwikkelt en bedrijfsprocessen of vervoer wil elektrificeren, aanlopen tegen de beperkingen van het elektriciteitsnet.

Een gewaarschuwd ondernemer denkt vooruit, en niet achteraf. Dus kom in actie.

Netcongestie in mijn bedrijf?

Vraag je je af of dit ook voor jouw bedrijf van toepassing is? Stel jezelf dan de volgende vragen:

  • Heb ik een grootverbruikersaansluiting (meer dan 3x80A)? Zo nee, dan valt het voorlopig mee. Zo ja, dan zijn de volgende vragen ook van toepassing.
  • Heb je een brief ontvangen van de netbeheerder dat je het maximaal gecontracteerd vermogen hebt overschreden?
  • Sta je al op de wachtlijst van de netbeheerder voor verhoging van je gecontracteerd vermogen?
  • Wil je apparatuur vernieuwen en vervangen door machines met een hogere productiecapaciteit?
  • Wil je je productie verhogen door extra machines te plaatsen?
  • Wil je een extra productiefaciliteit bijbouwen?
  • Wil je laadpalen plaatsen om auto’s, busjes of trucks te elektrificeren?
  • Wil je klimatisering (verwarming, koeling) aardgasvrij maken?
  • Wil je ovens, of iets dergelijks, elektrificeren?
  • Wil je het dak volleggen met zonnepanelen?

Beantwoord je een van deze vragen met ja? Dan zal een hoger gecontracteerd vermogen nodig zijn. Je komt dan vrijwel zeker op de wachtlijst van de netbeheerder en met een beetje geluk ben je over vijf à 10 jaar aan de beurt. Ik ken weinig ondernemers die daar geduldig op willen wachten. Helaas zijn er geen eenvoudige oplossingen. Maar wat kun je als ondernemer dan wél doen om de impact van congestie te verminderen?

Handreiking netcongestie voor ondernemers

Veertig topexperts uit het netwerk van het Gelders Energieakkoord hebben hun kennis en ervaring bij elkaar brachten om in kaart te brengen wat er wél kan. Dit heeft geleid tot een handreiking voor ondernemers: ‘Eerste hulp bij netcongestie‘. Op de site van GEA is de handreiking te downloaden en een inspirerende video te zien van Jan Ros, directeur van La Coquerie, die zelf het initiatief nam om de beperkingen op te lossen.

Energie ‘verborgen dienaar’

Tot voor kort stonden ondernemers nauwelijks stil bij hun energievoorziening. Het was een ‘verborgen dienaar’ die gemakkelijk en altijd beschikbaar was. En met een procent of 5 van de bedrijfskosten had het ook geen prioriteit in de kostenbeheersing. Dat is drastisch veranderd. De kosten zijn opgelopen en de beschikbaarheid is beperkt zodra je wilt uitbreiden. Energie is voor ondernemers topprioriteit geworden.

Creëer inzicht

Een van de eerste maatregelen die ondernemers kunnen treffen is het creëren van inzicht. Wat is mijn energieverbruik? Wat is mijn gecontracteerd vermogen? Hoe hoog is mijn piekvermogen en op welke momenten treedt dat op? Is apparatuur onnodig in bedrijf? Welke machines of processen veroorzaken de pieklast? Kunnen we machines en processen sturen, zodat ze niet allemaal tegelijkertijd in bedrijf zijn? En zo meer. Met dit inzicht kun je een eerste beeld vormen wat de oorzaken zijn van de knelpunten. Soms is het grootste leed geleden met kleine ingrepen. Soms is er meer nodig.

Maak iemand verantwoordelijk voor energie

Een andere maatregel is een van je medewerkers de taak te geven om het energieverbruik in de gaten te houden. Eenvoudig door regelmatig te controleren of instellingen van klimatisering, verlichting en productieapparatuur (nog steeds) optimaal zijn ingesteld. Good Housekeeping dus. Of door meetdata te analyseren en na te gaan of er verbeteringen mogelijk zijn. Of nog een stap verder door energiemanagement in te voeren voor het monitoren van verbruik en verbetermogelijkheden. En, energiebesparing helpt! Wat je niet gebruikt, hoef je niet te betalen en ook niet te transporteren.
Tot slot, praat eens met de buren. Misschien hebben zij wel ruimte in hun gecontracteerd vermogen, waar jouw bedrijf gebruik van kan maken. Of omgekeerd. Een voorbeeld is het opladen van elektrische voertuigen bij de buurman. Met goede afspraken is soms wat mogelijk. Maar het begint met praten, verkennen en bereid zijn samen te werken.

Vraag hulp voor een snelle start

Om met de eerste maatregelen een start te maken, kan het handig zijn om een energieadviseur in de arm te nemen. Iemand die kennis en ervaring inbrengt en je op weg helpt. Denk daarbij aan een energieadvies van DOA.