Bedrijvenpark Zelhem
Gemeente Bronckhorst

Het werkgebied van bedrijvenpark Zelhem bestaat uit 4 aaneengesloten bedrijventerreinen met een oppervlak van ca. 50 ha: Industriepark, Het Blek I en II, De Hoge Voort en De Vinkenkamp.

Bedrijvenpark Zelhem is per 2019 georganiseerd via Parkmanagement Zelhem, die de belangen van ondernemers op het bedrijvenpark behartigt. De stichting stelt zich ten doel bij te dragen aan het behouden van en/of verbeteren van de bedrijventerreinen in Zelhem en een meerwaarde te creëren voor de leef- en werkomgeving van de bedrijventerreinen.

Kerngegevens:

  • Aantal bedrijven: ca. 120
  • Parkmanagement: Parkmanagement Zelhem
  • Industriekring: Bedrijvenkring Bronckhorst
  • Bijzonderheden: activiteiten worden uitgevoerd vanuit een ondernemersfonds, grondslag van de financiering is reclamebelasting.
  • Contactpersoon: Jack van der Aalst, Transil International B.V. (voorzitter parkmanagement)
  • Contact: secretariaat@pmzelhem.nl
  • Website: niet bekend

Lopende activiteiten & projecten:

Verkenning Netcongestie

Initiatiefnemers: gemeente Bronckhorst, DOA en Parkmanagement Zelhem

Doel:

  1. Overzicht van de mate waarin bedrijven op bedrijvenpark Zelhem nu of in de nabije toekomst beperkt worden in hun bedrijfsvoering, uitbreidingsmogelijkheden en verduurzaming door beperkingen in de transportcapaciteit;
  2. Inzicht in de kenmerken van de bedrijven, huidige bedrijfsvoering en toekomstplannen om de huidige en toekomstige knelpunten te kunnen analyseren en beoordelen;
  3. Inzicht in oplossingsrichtingen en scenario’s om knelpunten in transportcapaciteit zo optimaal mogelijk op te heffen, individueel én collectief.

Doorlooptijd:

De doorlooptijd van de verkenning hangt niet alleen af van de beschikbaarheid van degenen die de verkenning uitvoeren maar ook (en vooral) van de beschikbaarheid van ondernemers om de benodigde data en medewerking te verlenen.
Door DOA en Parkmanagement Zelhem is een instructie uitgewerkt, waarmee de voor de verkenning benodigde data kan worden opgehaald in Mijn Liander en bij Kenter.
De verkenning is medio januari 2024 gestart, medio mei 2024 worden de eerste resultaten verwacht.