Ondernemer neem de regie in handen en kom nu in actie!

Aanmelden voor een (meestal) gratis energiescan kan nog tot 30 juni ‘22.

 

‘Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD) heeft ruim 600 ondernemers geholpen met hun informatieplicht en energiebesparingsplicht door middel van de energiescan. Binnenkort zijn er geen gratis energiescans meer beschikbaar. Na 30 juni zeggen we: Tied van kommen, tied van gaon, dus pak an!’, aldus Ronny ten Have (projectleider AOD).

 

Ondernemer neem de regie in handen en kom nu in actie!

Verbruikt een bedrijf per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit? Dan is de ondernemer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dat is de energiebesparingsplicht. De ondernemer moet rapporteren over de energiebesparende maatregelen die zijn uitgevoerd. Dit heet de informatieplicht energiebesparing. Tot slot moeten kantoorgebouwen vanaf 1 januari 2023 een energielabel C of beter hebben. Anders vervalt de gebruiksvergunning en dreigt sluiting. Dat betekent dat je het pand dan niet meer als kantoorgebouw mag gebruiken. De label-C verplichting geldt voor kantoorgebouwen met een vloeroppervlakte van meer dan 100 m2.

 

AOD levert niet alleen gemak op, maar ook inzicht in de kostenbesparing

‘Afhankelijk van uw situatie is deze energiescan gratis, of kan AOD deze uitvoeren tegen gereduceerd tarief. Tot 30 juni 2022 kunt u zich daar nog voor aanmelden. Daarna zijn alle kosten voor uw eigen rekening’. De energiescan levert niet alleen gemak bij de labelplicht en informatieplicht. Ondernemers krijgen ook inzicht in de besparingsmaatregelen voor hun pand, de kostenbesparing en de investering. Meerdere vliegen in één klap dus.

 

Gemeenten in de Achterhoek hebben Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) opgedragen om extra controles uit te voeren bij bedrijven die nog niet aan de energiebesparings- c.q. informatieplicht voldoen. ‘Dus ondernemers, kom in actie en zorg ervoor dat je de regie houdt’.