Volvo Harrie Arendsen Ruurlo bijna van het gas af

De vestiging in Hengelo (Ov) is niet alleen energieneutraal. Zij staat op het punt om energie te gaan leveren. Zo kan het dus ook. Een state-of-the-art gebouw als statement. In Ruurlo is het nog niet zover. ‘Daar zijn we wel duurzaam bezig en bijna van het gas af. Maar zoals in Hengelo? Nee, nog niet!’

Iedereen kan een verschil maken

Directeur Frank Arendsen is ervan overtuigd dat ‘niets doen’ geen optie is. ‘Maar het hoeft niet altijd groots en duur. Op kleine schaal maak je ook een verschil. Kijk naar je afval, wees spaarzaam met water en neem eens een Wajonger in dienst. Daarmee geef je die ander een perspectief. Reken maar dat je organisatie daarvan opknapt!’

Meer dan winst

Zelf heeft hij wel voor groots gekozen. ‘We hebben maar één aardbol, daar moet je zuinig op zijn.’ Zo bespaart de wasstraat in Hengelo maar liefst 1,6 miljoen liter water op jaarbasis, komt de stroom uitsluitend van zon en wind en haalt de bestrating CO2 uit de lucht. Dat zijn maar een paar voorbeelden. ‘Ja, het wordt op een gegeven moment een manier van leven. Wat het oplevert? Veel meer dan winst en besparingen alleen. Er zijn klanten die juist om die reden bij ons kopen. En natuurlijk verdien je de investeringen uiteindelijk terug. Ik verwacht dat je op niet-duurzame-panden steeds sneller moet gaan afschrijven.’

Uit Zweden?

‘Nee, onze visie op duurzaamheid heeft niets met de Zweedse herkomst van de auto’s te maken. Daar kijken ze, eerlijk gezegd, juist geïnteresseerd naar wat wij hier doen. Natuurlijk lopen de auto’s in de voorhoede mee: Onze Drive-E motoren voldoen aan de hoogste eisen qua materiaalgebruik, verbruik en uitstoot. Maar in Zweden lopen de monteurs nog niet, zoals bij ons, in kleding van gerecyclede PET-flessen.

Blij, vitaal en professioneel

Die monteurs, maar ook alle andere medewerkers betrekken we bij bijna alle beslissingen. Zo is het managementteam vervangen door een kernteam. Daar nemen telkens wisselende medewerkers aan deel. Ondernemerschap op de werkvloer, noemen we dat. Want waar weten ze nu het beste wat de klant wil? Eigenlijk verplichten we onze mensen om mee te denken, mee te beslissen en dus om door te ontwikkelen. Want geen blije klant zonder een blije, vitale en professionele medewerker!

Uiteindelijk is groen poen…

Het begon allemaal uit idealisme. Met een gedrevenheid. Dat het anders moest en kon… Inmiddels hebben we een nieuw niveau bereikt. Waar je niet meer aan duurzame keuzes ontkomt. En uiteindelijk betaalt dat duurzaam ondernemerschap zich terug. Wordt groen ook gewoon poen. Ook al heb je er een lange adem voor nodig.


[contact]  [scan]