VNO-NCW en MKB-Nederland presenteerden hun nieuwe visie: ‘Ondernemen voor Brede Welvaart’. De nieuwe inhoudelijke koers van VNO-NCW en MKB-Nederland stoelt op een tiental uitgangspunten.

 

Een klimaatneutrale, circulaire samenleving met gelijke kansen voor iedereen staat bij de ondernemersverenigingen hoog op het prioriteitenlijstje. Bovendien willen zij een substantiële publiek-private investeringsagenda vormgeven om het land zonder milieuschaden over te dragen aan toekomstige generaties met uitstekende mogelijkheden om straks op een duurzame manier in hun brede welvaart te voorzien.

 

Achterhoek Onderneemt Duurzaam juicht deze nieuwe toekomstvisie toe. Het streven naar een duurzame, energie- of klimaatneutrale Achterhoek is namelijk al jaren de ambitie van de Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA), initiatiefnemer van AOD. De doelstellingen op lange termijn gaan echter verder dan energiebesparing. Daarom heeft SIKA ruim een jaar terug een volgende stap gezet met het project Circulair Ondernemen. Koploperbedrijven en ondernemers op drie bedrijvenparken in de Achterhoek intensiveren hun onderlinge verbindingen en werken samen aan het circulair maken van hun businessmodel en dat van het bedrijvenpark als geheel. Het is de bedoeling dat op termijn andere bedrijvenparken gebruik zullen maken van de leerervaringen van de koplopers om dit voorbeeld te volgen.

 

Benieuwd naar de toekomstvisie ‘Ondernemen voor brede welvaart’ Bekijk dan hier de digitale flyer.