Vitale Verblijfsrecreatie Achterhoek

 

Vitale Verblijfsrecreatie Achterhoek is er voor de ondernemers uit de recreatiesector in de Achterhoek. Als een van de vijf speerpunten van het programma voor de Vrijetijdseconomie van de acht (deelnemende) Achterhoekse gemeenten, is het gericht op het creëren van duurzame en aantrekkelijke verblijfsaccommodaties voor toeristen. Een nauwe samenwerking met ondernemers maakt dit mogelijk, waarbij ze worden gestimuleerd om de ontwikkeling en toekomst van hun bedrijven te bevorderen.

 

Het programma voor de vitale verblijfsrecreatie in de Achterhoek biedt ondersteunende activiteiten voor ondernemers in de recreatiesector. Van hotels en vakantieparken tot minicampings en groepsaccommodaties, allemaal worden ze aangemoedigd om deel te nemen aan de verschillende onderdelen van het vitaliteitsprogramma. Dit programma omvat onder meer Bedrijfsreviews waarbij een team van 4 tot 5 experts wordt ingezet om een halve dag met de ondernemer mee te kijken. Deze experts bieden waardevolle inzichten en adviezen op maat, waarmee ondernemers hun bedrijfsvoering kunnen verbeteren en aanpassen aan veranderende behoeften en trends in de markt. Een van die trends is verduurzaming en energietransitie.

 

Wat dit programma bijzonder maakt, is dat het volledig kosteloos is voor deelnemende ondernemers. Daarnaast kunnen zij ook nog eens rekenen op coaching, waarbij de gemeente de helft van de kosten voor haar rekening neemt. Dit maakt het programma laagdrempelig en toegankelijk voor ondernemers.

 

Vitale Verblijfsrecreatie Achterhoek en DOA zijn een partnership aangegaan. DOA fungeert als een neutrale en betrouwbare tussenpersoon voor ondernemers die geïnteresseerd zijn in verduurzaming en energiebesparing. Margaret, projectleider van het programma Vitale Verblijfsrecreatie Achterhoek, benadrukt dat DOA een waardevolle partner is, die de ondernemers ondersteunt op het gebied van verduurzaming. Zo wordt Jan Straatman als expert ingezet voor de bedrijfsreviews.

 

Margaret van Diermen: “DOA is een centrale en neutrale partij van en voor ondernemers in de Achterhoek. Dit is voor de ondernemer fijn. Er is zoveel aanbod aan partijen die zeggen je te kunnen helpen, dus waar moet je dan voor kiezen?”

 

Residence Lichtenvoorde is een van de vakantieparken die meegedaan hebben aan een bedrijfsreview. Het expertteam heeft na een rondgang door het park, gedurende een ochtend het managementteam het hemd van het lijf gevraagd over hun huidige bedrijfsvoering en toekomstplannen. Daarbij kwamen onderwerpen aan de orde zoals de huidige positie van het vakantiepark, de investeringsplannen en ambities op het gebied van natuur, biodiversiteit en energiebesparing. Op basis van de verworven informatie gingen het managementteam en het expertteam met elkaar in gesprek over tips en adviezen die de ondernemer helpen om een duurzame, toekomstgerichte bedrijfsstrategie voor zijn vakantiepark te ontwikkelen.

 

“Afgelopen jaren hebben we al veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van ons park. We zijn best goed bezig geweest. De bedrijfsreview heeft ons een spiegel voorgehouden. We krijgen daardoor een objectief overzicht waar we staan, en zien waar we ons verder kunnen verbeteren. Want we willen een duurzaam en aantrekkelijk vakantiepark zijn, waar onze gasten de natuur kunnen beleven”, Helma Kamphorst-Hek, Residence Lichtenvoorde

 

Kortom, dit programma voor vitale verblijfsrecreatie is een waardevol initiatief dat de toeristische sector in de Achterhoek een boost geeft. Met partners, zoals DOA, kunnen ondernemers hun bedrijven klaarstomen voor een duurzame toekomst.