‘Ga ermee aan de slag, haast is geboden’

 

‘Informatieplicht is juist een kans voor bedrijven’

Uitstel is geen optie meer. Ondernemers zijn verplicht om op korte termijn in het eLoket van RVO.nl aan te geven welke energiebesparende maatregelen ze gaan treffen of al hebben uitgevoerd. Het betreft bedrijven met een energieverbruik van minstens 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 kuub aardgas. De rapportage moest eigenlijk al vóór 1 juli 2019 digitaal zijn ingediend bij het eLoket. Haast is dus geboden. Geef je hier geen gehoor aan, dan loop je het risico op sancties.

De Informatieplicht Energiebesparing is een uitbreiding van de Wet Milieubeheer, die sinds 1993 van kracht is. Daarin staat dat bedrijven bij een verbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 kuub aardgas maatregelen moeten nemen om energie te besparen. Het dient te worden vastgelegd in de vorm van een digitale rapportage. De ervaring leert dat nog (lang) niet alle bedrijven hier werk van hebben gemaakt. De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) moet de wet handhaven. Het heeft hiervoor drie toezichthouders in dienst, het zijn Gerrit Hakken, Marcel Wansink en Michel ten Elsen.

 

Zijn jullie druk met de Informatieplicht Energiebesparing?

“Dat mag je wel zeggen. Het werkgebied bestaat uit de acht Achterhoekse gemeenten en de gemeenten Zutphen en Lochem. Je praat dan over zo’n 6.800 bedrijven. Het is zaak dat ze allemaal hun situatie in kaart brengen. Dat geldt als een wettelijke verplichting vanaf het hierboven genoemde energieverbruik. Vanaf de zomer van 2018 zijn we al bezig om ondernemers actief te benaderen. Je merkte vooral de laatste weken dat de deadline naderde. Er kwam steeds meer respons. Ze willen, al is het op het laatste moment, hun zaakjes op orde hebben.”

 

Hoe ervaren jullie de wettelijke verplichting?

“We zien het juist als een kans voor bedrijven. Door met energiebesparing aan de slag te gaan, verdien je geld. Als ondernemers er het nut van inzien, raken ze enthousiast. En ze inspireren elkaar met praktijkverhalen. Aan de andere kant moet je er gewoon aan voldoen. Je kunt het dan maar beter op tijd goed voor elkaar hebben, anders blijft het je achtervolgen.”

 

Waarom laten sommige bedrijven het liggen?

“Dat is vaak geen onwelwillendheid, eerder een stukje gemakzucht. Men is ook gewoon druk met ondernemen. Het zal zo’n vaart wel niet lopen, is dan soms het idee. Maar nu duidelijk is dat de regelgeving niet opschuift of wordt uitgesteld, is de focus er wel degelijk. Ondernemers die helemaal niet reageren, moeten zich beseffen dat een dergelijke houding argwaan wekt. Hebben ze soms wat te verbergen, denken we dan.”

 

Wat is jullie rol precies?

“We benaderen bedrijven telefonisch om hun energiegegevens van de afgelopen drie jaar bij ons aan te leveren. Blijf je onder het vastgestelde verbruik van 50.000 kWh aan elektriciteit, dan ben je klaar. Kom je erboven, dan komen wij als toezichthouders op bezoek om een plan van aanpak door te nemen. Maatregelen die binnen vijf jaar worden terugverdiend dienen uitgevoerd te worden. Dat kan in relatieve vrijheid, je bepaalt zelf grotendeels het tempo. De meeste ondernemers zijn van goede wil en staan er positief tegenover. Zeker als de voordelen duidelijk worden. Daar wijzen we ze ook op, in die zin voelen we ons meer adviseur dan toezichthouder.”

 

Want wat komen jullie in de praktijk tegen?

“Er zijn bedrijven die hun verantwoordelijkheid nemen en de meerwaarde van maatregelen inzien. Maar een groep is zich niet bewust van welke mogelijkheden er zijn om op kosten te besparen of om energie op te wekken. Ze zijn vaak druk met ondernemen en de kansen blijven zo liggen. Als ze goed worden geïnformeerd, valt het kwartje meestal wel. Het is ook een eigen belang, de ondernemer verdient er gewoon geld mee. Sommige bedrijven geven aan dat ze bewust wachten omdat er verhuisplannen zijn, dat moet dan wel concreet zijn.”

 

Zijn er aspecten waar nog veel mee valt te winnen?

“De snelle makkelijke maatregelen noemen we het laaghangend fruit. Zelfs daar wordt niet altijd aan gedacht. Je pand of leidingen goed isoleren bijvoorbeeld. Dat scheelt flink op de energierekening en de investeringen vallen wel mee. Tachtig procent is gerelateerd aan gedrag. Daar valt enorm veel mee te winnen. Dan moet je denken aan apparatuur of verlichting die onnodig aan blijft staan. Schakelaars, dimmers en sensoren kunnen daar soelaas bieden. Maar we komen ook regelmatig tegen dat een lekkage in een compressor niet wordt verholpen.”

 

Met welke richtlijnen of handvatten zijn ondernemers geholpen?

“Om het makkelijker te maken is er de Erkende Maatregelenlijst opgesteld. Deze EML is onderverdeeld in 19 bedrijfstakken en biedt houvast voor het betreffende onderneming. Zie hiervoor: https://wattjemoetweten.nl/overzicht-erkende-maatregelenlijsten/

Daarnaast kun je een kosteloze energiescan laten uitvoeren door de deskundigen van Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD). Daar werken we nauw mee samen, we attenderen bedrijven ook op de energiescan, die is afgestemd op de informatieplicht om het gemakkelijk te maken. Zie hiervoor de pagina’s scans.  Bedrijven die meedoen met het AOD-project nemen hun verantwoordelijkheid en voldoen aan de eisen. Daarmee is de kous wat ons betreft af en laten wij ze dan verder met rust.”

 

Hoe gaat het verder met bedrijven die niets doen of op een andere manier in gebreke blijven?

“Na 1 juli komt handhaving in beeld in onze hoedanigheid als toezichthouder. Ondernemers die de informatieplicht hebben genegeerd, worden gecontroleerd en bezocht. Daarna moeten ze snel in actie komen. Gebeurt dat uiteindelijk nog steeds niet, dan kan er aan het eind van de rit een dwangsom worden opgelegd. Het gaat om een sanctie in de vorm van een geldboete. En moet er alsnog een plan van aanpak komen. Wil je een dergelijk scenario voorkomen, kom dan nu in beweging is het dringende advies. Afwachten heeft geen zin.”

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ODA, mail: energie@odachterhoek.nl

Of met Achterhoek Onderneemt Duurzaam, mail: info@achterhoekonderneemtduurzaam.nl