Terugkoppeling 5 juli ‘Netcongestie raakt elke ondernemer’. Ben je ook al geconfronteerd met de beperkingen van het huidige elektriciteitsnet? Dagelijks zien we in de media dat het elektriciteitsnet “vol” is. Bedrijven die willen uitbreiden of hun productieproces willen elektrificeren, moeten jaren wachten voordat hun elektriciteitsaansluiting verzwaard kan worden. Het dak van je bedrijfshal volleggen met zonnepanelen kan niet omdat je de duurzaam opgewekte elektriciteit niet aan het net kunt terug leveren. Misschien heb je afgelopen winter een reprimande ontvangen omdat je piekbelasting nu al te hoog was.

Bijeenkomst: 'Netcongestie raakt elke ondernemer' - Uitgelichte afbeelding

 

Wat kan er wél?

Het is niet meer vanzelfsprekend dat we overal op elk moment onbeperkt over energie kunnen beschikken. Uitbreiding van de netcapaciteit is slechts een deel van de oplossing. We kunnen de beschikbare netcapaciteit ook beter benutten door als ondernemers en netbeheerder slim samen te werken.

 

Denk en doe mee tijdens bijeenkomst ‘Netcongestie raakt elke ondernemer’

Op donderdag 5 juli (15.30-17.30 uur) in De Matelier in Groenlo lieten we zien wat er aan de hand is, waar de beperkingen liggen en gingen we vooral met elkaar in gesprek over wat er wél kan en wat jij daar aan kunt bijdragen.

 

Deze bijeenkomst is georganiseerd door de industriële kringen OWIN, Bedrijvenkring Berkelland, IKAD en de IKGL, in samenwerking met Joël van Tiem (gebiedsregisseur Liander), Joris Benninga (regisseur Smart Energy Hub De Mars, Zutphen) en Jan Straatman (Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek).

 

Terugkoppeling 5 juli

Met een opkomst van circa 75 deelnemers is duidelijk dat netcongestie in de Achterhoek leeft. Uit de Mentimeter-peiling blijkt dat ruim de helft van de deelnemers nu al kampt met knelpunten in de vergroting van het gecontracteerd vermogen (afname). Ook heeft de helft problemen met het invoeden van duurzaam opgewekte elektriciteit. Als het gaat om de komende jaren, dan ziet een nog groter deel van de ondernemers problemen, vooral in relatie tot uitbreiding van de productie of nieuwbouw (zie menti-resultaten verderop).

Download en bekijk hier de presentatie van 5 juli!

 

Het programma in het kort

Na de intro door Erik Schuurmans schetste Jan Straatman (gespreksleider) de aanleiding voor deze bijeenkomst. De behoefte aan elektriciteit groeit (elektrificering, groei productie, opwekking duurzame energie. Joël van Tiem en Esmee Rouwhof illustreerden de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Hun boodschap: “Netcongestie zal komende jaren een knelpunt blijven. Kijk dus wat je zelf en samen met ondernemers in de buurt kan doen om slimmer gebruik te maken van het beschikbare elektriciteitsnet. Joris Benninga (Smart Energy Hub De Mars) liet zien hoe ondernemers zelf regie kunnen nemen. Aan de hand van het voorbeeld van De Mars (Zutphen) werd duidelijk wat er zoal mogelijk is als partijen samenwerken. Dat gaat niet vanzelf, maar biedt wel perspectief.

 

Zie ook de impressie van 8RHK Ambassadeurs.