De Subsidieregeling Verduurzaming Mkb (SVM) helpt mkb-ondernemers te verduurzamen en geeft een vergoeding voor de inhuur van een adviseur voor de energieadvies op maat en de uitvoering daarvan. Per 1 april is de subsidieregeling open.

 

De subsidie is voor mkb-bedrijven tot 250 werknemers en een jaaromzet van maximaal €50 miljoen, die een of meer bedrijfpanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren. Uw bedrijf mag niet onder de wetteiljke energiebesparingsplicht vallen. Dat betekent dat uw bedrijfspand niet meer dan 5.000 m3 aardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit verbruikt. De subsidie vergoedt 80% van de kosten van het energieadvies voor de verduurzaming van het pand en ondersteuning bij de uitvoering van dit advies.

 

Meer weten?

Ga naar de website van RVO voor meer informatie over deze subsidieregeling.