Investeringen verdienen zichzelf snel terug

Energiebesparende maatregelen verdienen zichzelf snel terug. Dus wat houdt je tegen? Ga ermee aan de slag! Met een kosteloze energiescan, met dank aan de provincie en de gemeente Bronckhorst, krijg je inzicht in de mogelijkheden en voldoe je aan de nieuwste eisen. Dat was de boodschap tijdens de startbijeenkomst van Bronckhorst Onderneemt Duurzaam, dinsdagavond 30 oktober in Hengelo Gelderland. Het was tevens de presentatie en kick-off van Ondernemend Bronckhorst, een platform voor alle ondernemers in de gemeente.

Duurzaamheid is een grote economische kans

Veel ondernemers lieten zich op het gemeentehuis van Bronckhorst informeren over de kansen van duurzaam ondernemen. Gastspreker Maurice Beijck hield een gedreven betoog. De duurzaamheidsgoeroe wist met zijn enthousiasme en feitenkennis de zaal te inspireren. Beijk geldt als een specialist duurzaam bouwen. “Groen, gewoon doen!”, is zijn credo. Een schone wereld in 2050 is het doel. In de rol van Rentmeester 2050 zet hij zijn expertise in om de werkomgeving van de (infra)bouwbranche te verduurzamen en daarmee toegevoegde waarde te bieden. “Duurzaamheid is namelijk een grote economische kans”, aldus Beijk. “Duurzaamheid is niet duur en ook niet ingewikkeld. Het levert juist heel veel op. Innovatie en duurzaamheid gaan hand in hand. Het maakte je bedrijf toekomstbestendig.”

Energietransitie vraagt om een actieve houding

Investeren in energiebesparende en energieopwekkende maatregelen is goed voor het bedrijfsresultaat, de concurrentiepositie en een betere wereld. Je voldoet als bedrijf aan de verplichtingen voor duurzaamheid die al op korte termijn in het kader van de Wet Milieubeheer worden aangescherpt. “Samen werken aan een duurzaam ondernemend Bronckhorst, dat is het doel”, benadrukte Adrie Koch voorzitter van Ondernemend Bronckhorst. “De schouders eronder, samen maken we het verschil. Want de energietransitie vraagt om een actieve houding.” Hij kreeg daarbij bijval van wethouder Willem Buunk. “We hebben als regio afgesproken om in 2030 energieneutraal te zijn, maar voor die tijd moet er nog heel veel gebeuren.”

Belangstelling voor de scans

De ondernemers kregen na afloop van de bijeenkomst de kans zich in te schrijven voor een kosteloze energiescan die beperkt beschikbaar zijn gesteld door de gemeente en de provincie. Voor bedrijven met een relatief laag energieverbruik (minder dan 50.000 kWh per jaar) is er de MKB Energiecheck Achterhoek, terwijl de grotere verbruikers gebruik kunnen maken van de DOE-scan. Er bleek belangstelling voor, ruim 20 ondernemers schreven zich in en kunnen een advies op maat verwachten van een deskundige energieadviseur. Op die manier ontstaat inzicht in de mogelijkheden om het bedrijf toekomstbestendig te maken. Dat levert geld op, maar ook meer klant- en bedrijfswaarde.

 

We besparen 6.500 euro

Het belang ervan werd onderstreept door enkele ondernemers in de zaal die al een scan hebben laten uitvoeren, zoals Harold Groot Roessink van BMI-Thegon. “Het maakt je bewust van wat er mogelijk is. Het zit vaak in simpele dingen waar je zelf niet aan gedacht hebt. Zo besparen we door het toepassen van ledverlichting jaarlijks 6.500 euro aan stroomkosten.” Achterhoekse ondernemers die ook zo’n kosteloze scan willen laten uitvoeren, kunnen zich nog gewoon aanmelden via de website van Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD).


Het project Bronckhorst Onderneemt Duurzaam is een initiatief van de Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA). In het project participeren de Achterhoekse gemeenten, VNO-NCW Achterhoek en de Omgevingsdienst Achterhoek. De provincie Gelderland en de gemeenten zorgen voor ondersteuning.

Meer informatie of de mogelijkheid tot aanmelding voor een scan: www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl


[contact]  [scan]