Lokale ondernemersorganisaties, gemeenten, provincie Gelderland en Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD) hebben sinds 2017 veel ondernemers geholpen om energie te besparen. Het verstrekken van informatie over technische maatregelen, kosten en baten, subsidies & financiering en wettelijke verplichtingen heeft bedrijven aangezet om aan de slag te gaan. Lees in het blog, de kennisbank en social media hoe dit uitpakte. Ongeveer 750 ondernemers kregen een energiebesparingsadvies zodat ze prioriteiten konden stellen.

 

Officieel zou AOD eind vorig jaar haar activiteiten beëindigen. Op verzoek van de gemeenten is AOD nog even doorgegaan, vooral vanwege de enorme stijging van energiekosten. Aan ondernemers is gevraagd welke ondersteuning voor hen het beste werkt. Naast de Deuren-Dicht actie zijn inmiddels in verschillend gemeenten campagnes gevoerd in het centrum en op bedrijvenparken. En er is met vastgoedeigenaren gesproken over de manier waarop zij de verduurzaming het beste kunnen regelen met hun huurders.

Op 25 april wordt in het centrum van Winterswijk een energiecampagne gehouden. De activiteiten van AOD zullen in de loop van 2023 eindigen.

 

Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek 

Al ruim een jaar werken de Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek en VNO-NCW Achterhoek in samenwerking met het Gelders Energieakkoord, de gemeenten, Omgevingsdienst Achterhoek, Achterhoek Verbindt! en 8RHK ambassadeurs aan een expertisecentrum voor bedrijven in de Achterhoek. Op 18 april hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland besloten om de oprichting hiervan te ondersteunen. Aalten, Bronckhorst, Berkelland, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk hadden eind vorig jaar hun commitment al uitgesproken. Vanaf 1 mei zal het Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek verder vorm krijgen.

 

Ondersteuning ondernemers

Het Ondernemerscentrum heeft tot taak om ondernemers en ondernemersorganisaties in eerste lijn te ondersteunen bij het verduurzamen van bedrijven. In de startfase ligt het accent op energie en circulariteit. Op den duur zullen ook klimaatadaptatie en biodiversiteit aan de orde komen.

Het Ondernemerscentrum heeft drie invalshoeken: het ondersteunen van individuele bedrijven bij de verduurzaming van hun bedrijfsvoering, het ondersteunen van groepen van bedrijven (bijvoorbeeld op een bedrijvenpark) om gezamenlijk te verduurzamen en het ondersteunen van ondernemersorganisaties met knelpunten, zoals de Regionale Energiestrategie of netcongestie.

Voor de uitvoering is een klein kernteam verantwoordelijk, naast een flexibele schil van specialisten.

 

 

Meer informatie is te lezen op Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek.