Bedrijvenpark Wijnbergen in Doetinchem neemt samen met De Laarberg in Groenlo en Lichtenhorst in Borculo deel aan het pilotproject circulair ondernemen. Dit pilotproject wordt uitgevoerd door de Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA) en Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) met steun van de provincie Gelderland en Achterhoekse gemeenten.

 

‘De gemeente Doetinchem heeft zes bedrijventerreinen, die allemaal hun eigen parkmanagement hebben. Volgens mij is dat uniek in Nederland’, zegt Ronald van der Kemp, voorzitter van Parkmanagement Wijnbergen. ‘Ik vind ook dat het Parkmanagement op Wijnbergen goed in elkaar zit. Wij zijn onder andere verantwoordelijk voor het groenonderhoud en gladheidsbestrijding, maar we hebben hier ook collectieve beveiliging en we verzorgen collectieve energie inkoop. Tegelijkertijd proberen we lokale samenwerking tussen bedrijven zoveel mogelijk te stimuleren.’

 

Circulair ondernemen

Daarnaast wordt volgens Van der Kemp ook nadrukkelijk naar de toekomst gekeken van Bedrijvenpark Wijnbergen. ‘Enkele jaren geleden zijn we al aan de slag gegaan om het Parkmanagement Wijnbergen meer toekomstbestendig te maken. Belangrijke thema’s hierbij zijn onder andere innovatie, duurzaamheid, samenwerking en kennisdeling. Tijdens dit proces zijn we ook in contact gekomen met SIKA en met het project circulair ondernemen dat zij in samenwerking met de HAN uitvoeren.’

 

Veranderingen bewerkstellingen

Huub Schoenaker is verbonden aan het Centrum Meervoudige Waardecreatie van de HAN. Hij gelooft sterk in de samenwerking van ondernemers, overheid en onderwijs om bedrijvenparken toekomstbestendig te maken. ‘De impact van het onderwijs wordt vaak onderschat, maar bij een goede afstemming kunnen zij juist een hele belangrijke rol spelen in het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen. Zij kunnen door middel van onderzoek mensen bewust maken dat er kansen liggen. Datzelfde geldt voor overheidsinstanties. Ook zij vervullen een belangrijke rol als het bijvoorbeeld gaat om naleving of aanpassingen in wet- en regelgeving. Die zaken zijn allemaal noodzakelijk om veranderingen te bewerkstelligen.’

 

Nieuwe verdienmodellen

Bij het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen moet volgens Schoenaker niet alleen naar duurzaamheid worden gekeken. ‘Het draait ook om efficiënter werken en produceren en het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen. Wij willen vooral kleine en middelgrote ondernemers stimuleren om nu door te pakken op het gebied van circulair ondernemen. Door dit gezamenlijk te doen kan bovendien meer worden bereikt. Daarbij draait het niet alleen om financiële waarden, maar ook om menselijke, intellectuele, sociaal-relationele, materiële en natuurlijke waarden. Deze zes waarden worden door grote organisaties steeds meer gebruikt om hun bedrijfsresultaten te publiceren. Ze dwingen partijen bovendien om ook te kijken naar hun toeleveranciers en klanten en hoe deze elkaar kunnen versterken.’ De drie bedrijvenparken die deelnemen aan het pilotproject vormen de kopgroep voor tientallen andere bedrijvenparken in de Achterhoek. Schoenaker: ‘De kennis, inzichten en methodieken die we in deze pilot opdoen, gaan we in de toekomst gebruiken om ook andere bedrijvenparken in de regio toekomstbestendiger te maken. Op die manier werken we met elkaar aan economisch gezonde en toekomstbestendige bedrijvenparken in de Achterhoek.’

 

Bron: Regio in Bedrijf