Plannen verbouwing Meisterkamp Halle tot duurzame sportzaal metontmoetingsruimte

 

B en w van Bronckhorst stellen € 500.000 beschikbaar voor het verbouwen en energiezuinig maken van sportzaal De Meisterkamp in Halle. Daarnaast stelt de gemeente zich borg voor een bedrag van € 150.000 voor Stichting Sport en Ontmoeten Halle (SSOH). Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) stelt zich ook borg voor 150.000. Met deze borgstelling kan SSOH een lening afsluiten voor de verdere financiering van de verbouwing. De uitbreiding van de huidige verouderde sportzaal naar een nieuwe multifunctionele sportaccommodatie is een initiatief uit de samenleving van Halle. De raad zal nog een besluit nemen over het voorstel.

Het plan van SSOH is om de bestaande, verouderde gymzaal om te vormen naar een multifunctionele ontmoetingsruimte, met o.a. een jeugdhonk en ruimte voor een fysiotherapeut. Daarnaast wordt een nieuwe, energiezuinige sportzaal gebouwd. De nieuwe ‘Meisterkamp’ wordt een ontmoetingsruimte waar plek is voor diverse doelgroepen. Dit draagt positief bij aan samen leven, werken en ontmoeten in een gezonde leefomgeving.

Sporten en ontmoeten
De in 2014 opgerichte SSOH heeft als doel het sporten en ontmoeten in Halle en omstrekenbevorderen en faciliteren. Het bestuur bestaat uit afgevaardigden van de verschillende gebruikers van de gymzaal en sportvelden. Er is een intensieve samenwerking met Stichting Dorpshuis De Korenaar, die zich richt op de cultuur en ouderen in Halle.

Nadat de gemeente in 2019 aangaf de gymzaal te gaan sluiten, hebben de belanghebbende partijen gezocht naar een gezamenlijk plan om de accommodatie voor Halle te behouden. Met de subsidie en de borgstelling kan SSOH, samen met provinciale subsidie, overige cofinanciering en een bancaire lening, starten met de bouw van de nieuwesportaccommodatie. De huidige gymzaal blijft bestaan tot de nieuwe accommodatie gereed is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hengelo (Gld), 17 januari 2024
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Ellen Somsen, cluster Communicatie, telefoon (0575) 75 04 69.