‘Duurzame energie boost geven, maar ook bittere noodzaak’

Enkele Ruurlose bedrijven investeren fors in zonnepanelen. Bij Eijgenhuijsen Precisievervoer en Mevo Precision Technology zijn onlangs honderden panelen geplaatst. Bronkhorst High-Tech en KlusWijs hebben vergevorderde plannen om dit voorbeeld te volgen. “Zonnepanelen passen bij duurzaam ondernemen. Je kunt er een grote stap mee zetten”, vertelt algemeen directeur Willem Eijgenhuijsen. Directeur Frans Verhaegh van Mevo benadrukt dat zijn bedrijf groen wil zijn. “Maar het is ook bittere noodzaak.”

Voorsprong

Duurzaam ondernemen neemt een vlucht. De Achterhoek speelt actief in op de ontwikkelingen, want het geeft bedrijven een voorsprong. Uit bedrijfseconomisch perspectief is het de juiste keuze, maar ook het milieu is ermee gebaat. Fossiele brandstoffen zijn erg vervuilend en raken op. Door gerichte maatregelen kan het energieverbruik fors worden verminderd. Doel is om als regio in 2030 energieneutraal te zijn en een flinke aanzet te geven naar een circulaire economie. Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD) heeft samen met de Industriële Kring Berkelland en Bedrijvenparkvereniging Ruurlo de handschoen opgepakt en gaat serieus aan de slag met het energievraagstuk. Op het bedrijvenpark in Ruurlo loopt al enige tijd een proefproject. In andere Achterhoekse gemeenten krijgt dat nu navolging. Bedrijven kunnen een gratis MKB Energiecheck Achterhoek en/of een DOE-scan met ondersteuning van adviseurs laten uitvoeren. De deelnemers aan de pilot in Ruurlo hebben daadwerkelijk stappen gezet. Het plaatsen van zonnepanelen, isolatiemaatregelen en het overschakelen op ledverlichting zijn daar voorbeelden van. Verder wordt er nagedacht over elektrisch transport en benutten van windenergie.

Scan gaf doorslag

Eijgenhuijsen Precisievervoer liet 600 zonnepanelen plaatsen op het dak van hal 2/4. In deze hal worden de operationele werkzaamheden verricht. De panelen wekken zoveel elektriciteit op dat tachtig procent van het stroomverbruik in deze hal wordt gecompenseerd. “Het is een stap in de goede richting”, stelt Willem Eijgenhuijsen. “We waren al langer van plan om zonne-energie te gaan benutten. De uitkomst van de DOE-scan gaf de doorslag om door te pakken. De SDE+ subsidie maakte het extra aantrekkelijk. Daardoor wordt de investering binnen tien jaar terugverdiend.” Het bedrijf besteedt ook op andere fronten aandacht aan reductie van het energieverbruik onder andere door het gebruik van ledverlichting en lichtsensoren. Verder wordt er ingezet op zuinig rijden, dat gebeurt aan de hand van rijstijlanalyses. Eijgenhuijsen: “We rijden met de schoonste dieselmotoren en de ontwikkelingen op het gebied van elektrische trucks worden op de voet gevolgd.” De nieuwe kantoorafdeling, die in juni wordt opgeleverd, is helemaal gasloos en wordt elektrisch verwarmd en gekoeld. “Er valt genoeg winst te behalen, ook als het gaat om het milieu. Met al deze maatregelen willen we ons steentje bijdragen.”

Concurrerend zijn

Mevo liet afgelopen maand 921 zonnepanelen installeren op het dak van het bedrijfsgebouw. Zij leveren op jaarbasis 300.000 kWh op. Het weegt nog lang niet op tegen het verbruik van 1,3 miljoen kWh. “Je praat wel over een investering van ruim drie ton en meer panelen kunnen we gewoon niet kwijt”, legt Frans Verhaegh uit. Al eerder werd het bedrijf voorzien van ledverlichting. Daarmee wordt jaarlijks nog eens 41.500 kWh bespaard. “We willen graag duurzaam en innovatief ondernemen. Dat is ook hard nodig. Het stroomverbruik is de afgelopen zes jaar verdubbeld doordat er steeds meer onbemand en met machines wordt gewerkt. Dat is weer nodig om concurrerend te kunnen zijn in onze markt.” Verhaegh adviseert andere bedrijven in de regio na te denken over het plaatsen van zonnepanelen. “Heb je de mogelijkheden niet, stel dan daken voor elkaar beschikbaar. Op die manier kunnen we als bedrijfsleven duurzame energie een enorme boost geven.”

Bronkhorst High-Tech is van plan nog dit jaar honderden zonnepanelen te plaatsen op de panden van het hoofdgebouw. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Bouwmarkt KlusWijs wil binnen afzienbare tijd 120 tot 150 zonnepanelen laten installeren op het bedrijfsdak.

Fotobijschrift:

Op het dak van hal 2/4 van Eijgenhuijsen Precisievervoer liggen 600 zonnepanelen.