De regio Achterhoek heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2030 energieneutraal te zijn. Bedrijven spelen een grote rol in het terugdringen van energieverbruik en het realiseren van de duurzame ambities. In Berkelland zijn ze vast begonnen.

In de gemeente Berkelland zijn ze al een tijd in de weer met duurzaam ondernemen. Onlangs deden 33 bedrijven -alle gevestigd op het bedrijvenpark Ruurlo- mee aan de pilot ‘duurzaam, innovatief en zelfvoorzienend bedrijvenpark’. Het doel? Inzicht krijgen in de mogelijkheden van een toekomstbestendig bedrijvenpark. Uit de pilot -mede mogelijk gemaakt door de gemeente Berkelland, de provincie Gelderland – en de Industriële Kring Berkelland – kwam naar voren dat bedrijven gemiddeld 16% kunnen besparen op het elektriciteitsverbruik door maatregelen met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar. Op het reduceren van aardgasverbruik kunnen bedrijven binnen vijf jaar 7% besparen en bij een langere looptijd zelfs tot 50%.

Maar om echte slagen te maken, zijn investeringen vanzelfsprekend noodzakelijk. De gemeente Berkelland neemt hierbij het voortouw. Wethouder Joke Pot heeft zich als portefeuillehouder milieu en duurzaamheid de afgelopen tijd sterk gemaakt voor het Energie Uitvoerings Programma 2015 – 2018, dat afgelopen mei door de gemeenteraad vastgesteld is. Berkelland wil in 2019 in ieder geval een derde energieneutraal zijn.

duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen in de Achterhoek

Ondernemers uit de Achterhoek vertellen over hun ambities en motieven om duurzaam te willen ondernemen.

Resultaten Bedrijvenpark Ruurlo

In de brochure ‘Duurzaam ondernemen; zet je bedrijf op voorsprong’ lees je meer over duurzaam ondernemen. Wat houdt het in? Waarom is het belangrijk? Waar begin je en wat levert het jouw bedrijf op? Je krijgt antwoord op deze vragen en leest over de ervaringen van anderen die je voor gingen. Zoals de ondernemers op Bedrijvenpark Ruurlo, die kennismaakten met onze aanpak en de handige ‘Duurzaam Ondernemen en Energiescan’ (DOE-scan).


[contact]  [scan]