We gingen in gesprek met de vertrekkende projectleider Rinus Smet en nieuwe projectleider Ronny ten Have over de energietransitie in de Achterhoek. Ronny draait al enige tijd mee bij AOD, als lid van het projectteam Winterswijk. Ook is hij voorzitter geweest van het Parkmanagement Verheulsweide in Doetinchem.

 

We vragen Rinus op welke manier hij meegewerkt heeft aan een energieneutrale Achterhoek in 2013, het doel van AOD. Bescheiden als hij is, benadrukt Rinus dat de credits hiervoor niet naar hem gaan maar dit de kracht van de samenwerking is.
‘’De resultaten die we bereikt hebben zijn te danken aan de goede samenwerking binnen SIKA (Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek), de lokale projectteams, ondernemersverenigingen, VNO NCW Achterhoek en niet te vergeten de Achterhoekse gemeenten, provincie Gelderland, en 8RHK ambassadeurs. We hebben de afgelopen jaren ruim 600 ondernemers bereid gevonden om een energiescan te doen en mee te werken aan verduurzaming. De lokale projectteams verdienen hiervoor een dikke pluim.”

 

Rinus heeft het project onder de aandacht gebracht bij leden van de kringen, gezorgd voor de juiste koppeling naar gemeenten en een goed plan opgezet om ondernemers te helpen verduurzamen. Jaren geleden is hij gestart met een pilot op bedrijventerrein Ruurlo vanuit zijn rol als bestuurder bij Industriekring Berkelland. Deze succesvolle resultaten heeft hij gedeeld binnen SIKA en dit heeft geresulteerd in een Achterhoek brede aanpak. Toen is in 2018 het project Achterhoek Onderneemt Duurzaam gestart.

 

“We willen het voor de ondernemer zo eenvoudig mogelijk maken om te verduurzamen. Dit begint met een stuk bewustwording. AOD helpt ondernemers om in kaart te brengen op welke manier ze energie kunnen besparen, waar ze het beste in kunnen investeren om zo snel mogelijk resultaat te zien. Het ontzorgen van de ondernemer vind ik hierbij belangrijk. We merken dat er steeds meer bekendheid is over de klimaatdoelstelling en het maatschappelijk belang hiervan. Van de 600 bedrijven die de energiescan hebben gedaan, hebben al meer dan 200 bedrijven binnen enkele jaren de geplande besparingen volledig gerealiseerd, dat is dus 1 op de 3 die deelneemt. Zelfs 70% van de ondernemers is van plan om zelf energie te gaan opwekken, dit past goed bij de energiedoelstelling. Het fundament hebben we de afgelopen jaren gelegd maar er zijn nog wel wat stappen te zetten om in 2030 een energieneutrale Achterhoek te zijn.”

“Als je vandaag de stappen gaat zetten dan ben je de winnaar van morgen! En er zijn al heel wat stappen gezet door Achterhoekse bedrijven op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid, dat maakt me trots. Dat hebben we toch mooi gedaan met ons allen!”

 

Het project, in de huidige vorm met ondersteuning vanuit de provincie en gemeenten, loopt nog 1,5 jaar. Ronny vertelt hoe hij hier tegenaan kijkt. Welke aanpak wil AOD de komende tijd gaan inzetten om deze stappen naar een energieneutrale Achterhoek in 2030 te kunnen realiseren?
“Ik denk dat we de lijn moeten voortzetten die lokale projectteams ingezet hebben. Belangrijk vind ik het om de verschillende ondernemerskringen met elkaar samen te laten werken en de grote-, kleine- en centrumondernemers met elkaar in verbinding te brengen. Zij moeten het enthousiasme gaan ervaren waardoor het een automatisch proces wordt. Samen moeten we kijken hoe we de doelstellingen die we gesteld hebben kunnen realiseren. We hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in de verschillende projectteams, zelf ben ik actief geweest in Winterswijk. Het leuke is dat je input kunt brengen van wat we hiervan geleerd hebben. Eind 2022 zal het project in de huidige vorm stoppen maar dit betekent niet dat verduurzamen van ondernemers stopt.
Vanuit SIKA zullen we samen een plan moeten maken; op welke manier gaan we vanaf 2023 de stappen zetten naar duurzaam ondernemerschap en circulariteit. Hoe houden we ondernemers betrokken? Daarbij moeten we de mogelijkheden en middelen benutten die vanuit de provincie en Europa geboden worden.

 

De allergrootste uitdaging vind ik om de ondernemer te overtuigen dat het belangrijk is tijd vrij te maken voor duurzaam ondernemen. Zeker in deze tijd. Ondernemers zijn nog nooit zo druk geweest om alles te faciliteren, helemaal wanneer je beperkt hebt kunnen ondernemen tijdens de Corona crisis. Er zijn dan vaak andere zaken die belangrijker lijken dan duurzaam ondernemen. Een extra uitdaging dus om dit op de juiste manier onder de aandacht te brengen. Het is tegenwoordig niet meer alleen de wettelijke verplichting voor de ondernemer om bezig te zijn met duurzaamheid maar ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt steeds groter. Aan ons de taak om de ondernemer hierin te blijven ondersteunen, ontzorgen en concrete handvatten en inzichten te geven. Ik kijk er persoonlijk naar uit om hieraan mee te werken, om met ondernemers van gedachten te wisselen over (maatschappelijke) vraagstukken, waarbij duurzaamheid een belangrijke plaats inneemt in hun ondernemerschap.”