‘In kader RES slimme keuzes maken’

 

De regio Achterhoek wil in 2030 1,35 TWh aan energie duurzaam opwekken. Daarmee wordt bijgedragen aan de eigen energie-ambities en aan het landelijke Klimaatakkoord. De landelijke opgave bedraagt 35 TWh. De Achterhoekse gemeenten bepalen samen hoe de duurzame energie via zon en wind wordt opgewekt. Ze willen komende zomer met een goed plan komen. Dat werd duidelijk tijdens een informatiebijeenkomst voor ondernemers in Schouwburg Amphion in Doetinchem, een initiatief van de Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA) en VNO-NCW Achterhoek.

 

De CO2-uitstoot moet drastisch worden verminderd. Wereldwijd, landelijk maar zeker ook regionaal. Dat is niets nieuws onder de zon. Wat minder bekend is dat in Nederland inmiddels dertig energieregio’s zijn ontstaan die moeten onderzoeken waar en hoe het best duurzame energie op land opgewekt kan worden. Die zoektocht gebeurt onder de naam Regionale Energie Strategie (RES).

 

De Regionale Energie Strategie Achterhoek is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van acht gemeenten. Zij moeten afstemmen hoeveel TWh wordt bijgedragen aan de landelijke opgave van 35 TWh opgewekte energie. In de Achterhoek zijn de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk aan de slag gegaan met de planvorming. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met stakeholders, de provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en netbeheerder Liander onder het motto ‘Samen d’ran’.