Investeren in groene, duurzame energie is al jaren het devies in de Regio Achterhoek. Doel werd een energieneutrale regio in 2030. Inmiddels is de doelstelling voor 2030 een 60% CO2 reductie in een circulaire economie en is het ‘groene speelveld’ door onder meer stijgende energieprijzen, netwerkcongestie, klimaatadaptatie en biodiversiteit behoorlijk uitgebreid. Dat noopte de Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA) en VNO-NCW Achterhoek om tot een nieuw kennis- en informatieplatform te komen waarbij alle betrokken en relevante partijen in de Regio betrokken zijn, het Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek (DOA).

 

Namens initiatiefnemer SIKA is Jan Straatman ook nu weer als programmamanager betrokken bij het DOA. “De gedachte achter de komst van het DOA is dat de huidige energieproblematiek breder is dan we 5 jaar terug konden overzien. AOD (Achterhoek Onderneemt Duurzaam) hield zich via de energiescan voornamelijk met energiebesparing bezig en gold hoofdzakelijk individuele ondernemingen. De ontwikkelingen op energiegebied echter brengen meer vraagstukken naar boven die naast een individuele ook een gezamenlijke aanpak vereisen. Denk daarbij aan bedrijvenparken en winkelcentra. Ondernemingen hebben eenvoudigweg meer tijd nodig om de gewenste CO2-reductie te behalen”.

 

Eerstelijnszorg

 

Het nieuwe kenniscentrum DOA is een initiatief van de Samenwerkenden Industriële Kringen Achterhoek (SIKA), VNO-NCW Achterhoek en partners en bouwt verder op de ervaring en netwerken van het AOD, CE-project, Zonnige Bedrijfsdaken en Achterhoek verbindt! Volgens Straatman is het te vergelijken met een eerstelijnszorgorganisatie, waar bedrijfsleven, overheden en andere organisaties in brede zin op weg geholpen kunnen worden met hun gezamenlijke vraagstukken. Het gaat vooral om aanjagen, meedenken, kennisdeling en informatie-uitwisseling, om iedereen in de gehele keten aan tafel te krijgen.

 

Netwerkcongestie

 

Een van de recentere problematieken die de Regio parten speelt, is de netwerkcongestie. ‘Netwerkcongestie vormt een groot probleem voor de Achterhoek”, erkent Straatman. “Feitelijk is het code rood. Er wordt eenvoudigweg teveel energie verbruikt ten opzichte van de nu beschikbare capaciteit. Tegelijkertijd is er nauwelijks ruimte om duurzaam opgewekte energie in het netwerk te voegen. Natuurlijk wordt daar wel aan gewerkt, maar het gaat zeker nog een jaar of vijf duren voor dat de (ergste) problemen opgelost zijn. “Ook Ronny ten Have, secretaris van de SIKA ziet knelpunten als gevolgd van de netwerkcongestie. “De overheid wil bijvoorbeeld dat vanaf 2030 alleen nog volledig elektrisch verkocht wordt. Dat is een uitdaging voor de mobiliteit van het wagenpark. Denk alleen al aan de hoeveelheid beschikbare laadpalen. De gezamenlijke industriële kringen zullen op dit gebied met elkaar en met de gemeenten in de Regio moeten samenwerken en oplossingen bedenken om slim met energie om te gaan. Het is immers nog te vroeg om zelf opgewekte energie grootschalig op te slaan”.

 

Couleur Locale

 

De rol van het DOA zal volgens Straatman niet snel uitgespeeld zijn. “Tussen nu en drie tot vijf jaar zijn we nog steeds erg actief met de transitie naar een circulaire economie in de Achterhoek. Dan zullen er ook nieuwe vraagstukken als klimaatadaptie en biodiversiteit op tafel liggen. Verbreding van kennis, stimulering en samenwerking staan voorop zodat we uiteindelijk het transitieproces naar een toekomstgerichte economie met elkaar kunnen versnellen”. Het DOA is een van de drie Gelderse kenniscentra die onder invloed van het Gelders Energieakkoord zijn ontstaan. “De Regio Achterhoek loop hierbij voorop. Natuurlijk gaan we van elkaar leren, maar we blijven het hier wel volgens eigen ‘couleur locale’ doen”.

De officiële lancering van het Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek vindt plaats tijdens een bedrijfsbezoek van VNO-NCW aan Winterwarm & WinLed in Winterswijk op donderdag 14 september van 19.00 – 22.30 uur. Locatie is Olden Goorweg 1, Winterswijk (Woold). Vanaf die datum is ook de website actief.