Fossiele brandstoffen niet meer van deze tijd

‘Meer winst met minder energie’. De slogan van Winterswijk Onderneemt Duurzaam slaat de spijker op zijn kop, want investeringen in energiebesparende maatregelen verdienen zichzelf snel terug. “Duurzaamheid is een grote economische kans. Groen gewoon doen”, benadrukte Maurice Beijk, gastspreker op de drukbezochte startbijeenkomst van Winterswijk Onderneemt Duurzaam.


Boeiend, nuttig en inspirerend. De reacties waren zeer positief. De kick-off van Winterswijk Onderneemt Duurzaam woensdagavond in Theater De Storm trok een volle zaal geïnteresseerde ondernemers. Het leeuwendeel keerde met een goed gevoel en nieuwe plannen huiswaarts. Want ze waren door de geboden informatie en praktijkverhalen flink aan het denken gezet.

Volop kansen

Investeren in energiebesparende en energieopwekkende maatregelen biedt volop kansen. Het is goed voor het bedrijfsresultaat, de concurrentiepositie en een betere wereld. Daarnaast voldoe je als bedrijf aan de verplichtingen die al op korte termijn in het kader van de Wet Milieubeheer worden aangescherpt. ‘Nu in actie komen, levert heel veel op. Het maakt je bedrijf toekomstbestendig. Innovatie en duurzaamheid gaan namelijk hand in hand’, zo was de boodschap van duurzaamheidsgoeroe en rentmeester 2050 Maurice Beijk. De woorden werden onderstreept door wethouder Wim Elferdink van de gemeente Winterswijk en Wouter Vossers, adviseur van Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD). Drie studentes van het Gerrit Komrij College riepen de ondernemers en de overheid op tot actie. ‘Fossiele brandstoffen zijn niet meer van deze tijd. Er moet nog veel gebeuren wil de Achterhoek in 2030 energieneutraal zijn, zoals is afgesproken, aldus de jongeren die deelnemen aan de Energietafel Winterswijk.

Inzicht door advies op maat

De ondernemers kregen na afloop van de bijeenkomst de kans zich in te schrijven voor een kosteloze energiescan die beperkt beschikbaar zijn gesteld door de gemeente en de provincie. Voor bedrijven met een relatief laag energieverbruik (minder dan 50.000 kWh per jaar) is er de MKB Energiescan Achterhoek, terwijl de grotere verbruikers gebruik kunnen maken van de DOE-scan. Er bleek grote belangstelling voor, bijna 50 ondernemers schreven zich in en kunnen een advies op maat verwachten van een deskundige duurzaamheidsadviseur. Op die manier ontstaat inzicht in de mogelijkheden. Als maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd, levert dat geld op maar profiteer je ook van meer klant- en bedrijfswaarde. Tegelijkertijd voldoe je aan de wettelijke eisen van de Wet Milieubeheer. Je slaat dus meerdere vliegen in één klap.

Besparing 15.000 euro

Het belang van de scans werd onderstreept door enkele ondernemers in de zaal die al een scan lieten uitvoeren. Een mooi voorbeeld gaf Ineke van Empel, directeur van De Storm. ‘We zijn jaarlijks zo’n 50.000 euro aan energiekosten kwijt. Door de DOE-scan kwamen er verschillende ideeën naar voren om fors te besparen.’ De klimaatbeheersingsinstallatie draait nu nog op gas. Als dat via een inverter wordt omgezet naar elektriciteit levert dat een besparing op van ongeveer 15.000 euro per jaar. ‘Verder kunnen we aan de slag met het dak. Dan praat je over beter isoleren en het plaatsen van zonnepanelen. Maar ook met de verlichting kan nog een stap worden gezet.’ Ook andere ondernemers waren enthousiast over de scans, zoals Loes Oxener van Oxener Schoenmode, Robert Siertsema van Gebuwin en Dennis te Kortschot van Timmermans & Mulder. De positieve ervaringen zorgden woensdagavond voor een run op de kosteloze scans. Achterhoekse ondernemers kunnen zich er overigens nog gewoon voor aanmelden via de website van Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD).


Het project Winterswijk Onderneemt Duurzaam is een initiatief van de Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA). In het project participeren de Achterhoekse gemeenten, VNO-NCW Achterhoek en de Omgevingsdienst Achterhoek. De provincie Gelderland en de gemeenten zorgen voor ondersteuning.

[contact]  [scan]