Wat is de onderzoeksplicht energiebesparing?

 

Om te voldoen aan de onderzoeksplicht moet je als ondernemer eens in de 4 jaar onderzoek doen naar energiebesparing en CO2-reductie binnen jouw bedrijf. De uitkomst rapporteer je aan de overheid. Hierbij geef je de huidige status aan van het uitvoeringsplan van de vorige rapportage, en maak je een nieuw plan voor de komende 4 jaar.

Maar hoe zit dit met andere plichten? De onderzoekplicht komt bovenop de energiebesparings- en
informatieplicht energiebesparing. Je doet hiermee diepgaander onderzoek naar maatregelen die betrekking
hebben op je bedrijf. Verder zoek je naar andere mogelijkheden om nóg meer energie te besparen.

De onderzoeksplicht geldt alleen voor de processen die relevant zijn voor jouw energieverbruik. Daarom
rapporteer je over activiteitgebonden en niet over gebouwgebonden maatregelen, mits deze invloed hebben
op het energieverbruik van het gebouw. Rapportage over gebouwgebonden maatregelen valt onder de
informatieplicht energiebesparing. Als voor jouw onderneming de onderzoeksplicht energiebesparing geldt
moet je dit zo snel mogelijk melden. De deadline was op 1 december 2023. Heb je deze gemist? Rapporteren na de deadline van de onderzoeksplicht energiebesparing kan en moet nog steeds. Zorg dat je dit zo snel mogelijk doet, want de omgevingsdiensten handhaven vanaf 1 januari 2024.

Voor wie geldt de onderzoeksplicht?

Vanaf een energieverbruik van meer dan 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m³ aardgas (of een equivalent zoals stadsverwarming), dien je mogelijk te voldoen aan de onderzoeksplicht energiebesparing. Het gaat hier om het energieverbruik per locatie van de onderneming. Ben je onderzoeksplichtig? Dan moet je eens in de 4 jaar aangifte doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Heb je meerdere afzonderlijke bedrijfslocaties? Dan dien je per locatie een rapportage in.

Mogelijkerwijs geldt er ook de EED-auditplicht. Deze auditplicht geldt voor ondernemingen met meer dan 250 fulltime medewerkers (FTE); of met een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro én een jaarlijkse totaalbalans van minstens 43 miljoen euro.

Wil je meer weten over de onderzoeksplicht energiebesparing? Download hier het kennisdossier van deb.nl.