Energie besparen is al decennia geen vrijblijvende zaak. Sinds 1993 is er de energiebesparingsplicht. Kort gezegd schrijft de wetgever voor dat ondernemers rendabele energiebesparende maatregelen moeten treffen. Sinds 2019 moeten ondernemers zelfs bij RVO melden hoe het hiermee staat. Toch laat een derde van de ondernemers dat nog na. De enorme prijsstijgingen van afgelopen tijd maken meer indruk bij ondernemers. Ze schudden iedereen wakker en zijn voor slimme ondernemers aanleiding om hun energiekosten nog verder te verlagen. Ondernemen is tenslotte vooruitzien.

 

 

Als je niets doet, vliegen de energiekosten de pan uit

 

Iedereen heeft in de media kunnen horen, lezen of zien dat de energiekosten enorm stijgen. In hoeverre de kostenstijging tijdelijk is of structureel, is moeilijk te zeggen. De pieken zullen wellicht afvlakken, maar de kans op een structurele prijsstijging is groot. Zeker de energie-intensieve bedrijven kunnen hierdoor in de problemen komen omdat hun productie niet meer rendeert. Reden temeer om NU in actie te komen, zodat je als ondernemer de kosten in de hand houdt en toekomstbestendiger wordt. Energiebesparende maatregelen en zonnepanelen op je bedrijfsdak maken je namelijk minder afhankelijk van de marktprijs en de wispelturigheid van de energiemarkt.

 

Willen of moeten?

Als de stijging van de energiekosten al niet reden genoeg zou zijn om in actie te komen, dan zijn het de wettelijke verplichtingen wel. Sinds 1993 moet je als ondernemer energie besparen. Tot voor kort kon je daarover je schouders ophalen. Er was nauwelijks toezicht en tot boetes kwam het zelden. De komst van de Informatieplicht in 2019 brengt hier geleidelijk verandering in. Bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit per jaar gebruiken, moeten in het eLoket van RVO melden welke besparingsmaatregelen zij hebben getroffen en wat ze gaan doen om achterstanden in te lopen. Het goede bericht is dat ongeveer twee derde van de ondernemers dit al heeft gedaan. Het slechte bericht is dat een derde zich nog niet realiseert wat er van hen verwacht wordt, of dit naast zich neerleggen. Omgevingsdiensten zullen het toezicht op deze laatste categorie komende tijd verscherpen. Ze zullen ook boetes of dwangsommen opleggen aan ondernemers die nalatig blijven. In 2020 zijn bijvoorbeeld 300 boetes opgelegd en dit aantal zal komende jaren stijgen. Ondernemers bewijzen zichzelf een dienst als ze er voor zorgen dat ze hun energiezaken op orde hebben.

 

 

We maken het ondernemers gemakkelijk

Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD) gaat ervan uit dat ondernemers zelf verantwoordelijkheid nemen. Daar zijn ze tenslotte ondernemer voor geworden. Dat geldt voor zowel het dichten van het energiegat in hun portemonnee, als om wettelijke verplichtingen. Daarom ondersteunt AOD ondernemers met een gratis energiescan en advies. Het energieadvies levert ondernemers inzicht in maatregelen waarmee ze besparen op hun energiekosten. Het is meteen een compleet overzicht van de mogelijkheden, zodat de ondernemer geen kansen over het hoofd ziet. Dit bevat ook nog alle informatie voor het invullen van het eLoket (Informatieplicht). De adviseur kan op verzoek van de ondernemer voor slechts € 100,- zijn gegevens in laten vullen bij het eLoket, zodat hij meteen aan zijn informatieplicht heeft voldaan. Makkelijker kunnen we het niet maken.

 

Meer regie

Achterhoek Onderneemt Duurzaam en de Omgevingsdienst Achterhoek zijn het erover eens dat stimuleren beter is dan handhaven. Daarom hebben ze afspraken gemaakt voor bedrijven die meedoen met AOD. De ondernemer bepaalt bijvoorbeeld zelf in welk tempo hij maatregelen gaat nemen. Bij een controle van de omgevingsdienst kan de ondernemer snel laten zien welke maatregelen relevant zijn en hoe hij dit aanpakt.

 

Marcel Engelen, Bouwmensen Oost: “We gebruiken veel energie en zijn dus wettelijk verplicht om te besparen. Door controle van Omgevingsdienst Achterhoek werden we op de feiten gedrukt. Achteraf gezien hadden we beter met een energiescan kunnen beginnen. Door de scan weten we precies welke maatregelen er nodig zijn en kunnen we de uitvoering plannen”.

 

Nu nog gratis

De energiescan van AOD is tot 30 juni 2022 nog gratis; zie hier de voorwaarden en een korte video met meer uitleg. Daarna zullen ondernemers het zelf moeten regelen, én betalen. Voor middelgrote verbruikers gaat het dan al gauw om € 1.000 of meer voor een energiescan en een stukje begeleiding. AOD adviseert daarom om nu gebruik te maken van de gratis scan, zolang dat nog kan.

 

‘De extra support was voor ons een uitkomst! De adviseur weet de juiste wegen te bewandelen, beoordeelt offertes onafhankelijk op basis van prijs en kwaliteit en kan ook nog eens het aanvragen van de subsidie uit handen nemen’, aldus Marleen Mensen-Rengelink van Dekalu.

 

Meer weten?

Voor meer informatie verwijzen we naar de links naar websites die in dit blog zijn opgenomen. Voor reacties, vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Jan Straatman (j.straatman@achterhoekonderneemtduurzaam.nl).