Netcongestie; optimaal benutten van beschikbare netcapaciteit

Slimme energiesystemen Achterhoek

Optimaal benutten van beschikbare netcapaciteit bij netcongestie

De Achterhoek Verbindt!, 8RHK-Ambassadeurs, ondernemers, parkmanagementorganisaties, gemeenten en het Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek werken samen om de knelpunten in het elektriciteitsnetwerk in kaart te brengen. Sommige bedrijven ervaren nu al beperkingen en verwachten op korte termijn tegen knelpunten aan te lopen. Daarom is het nodig om dit vraagstuk grondig te onderzoeken en oplossingen te vinden.

Het plan is om nader onderzoek uit te voeren om de huidige en toekomstige knelpunten op bedrijventerreinen in de Achterhoek te identificeren. Vervolgens worden er prioriteiten gesteld en worden er pilots opgezet om deze knelpunten aan te pakken. Het uiteindelijke doel is niet alleen om deze specifieke problemen op te lossen, maar ook om kennis en ervaring op te doen die in de toekomst ook voor andere bedrijven en locaties van waarde kan zijn.

Het gebrek aan beschikbare netcapaciteit vormt een probleem voor bedrijven die willen groeien of elektrificeren. Dit heeft ook gevolgen voor de economische ontwikkeling van de regio en belemmert de energietransitie. Hoewel netbeheerders werken aan uitbreiding van de capaciteit, zal dit niet snel genoeg zijn om alle beperkingen weg te nemen. Daarom zijn er naast uitbreiding andere oplossingen nodig; zoals het efficiënter benutten van de beschikbare capaciteit en het lokaal gebruik maken van duurzaam opgewekte energie.

Het doel is om ruimte te creëren voor bedrijfsprocessen en het fossielvrij maken van deze bedrijfsprocessen. Er wordt onderzocht welke locaties en oplossingen kansrijk zijn, en vervolgens wordt er gekeken naar de haalbaarheid van deze oplossingen en hoe ze gerealiseerd kunnen worden.