Wethouder Gerjan Teselink ziet belangrijke rol bedrijfsleven

De gemeente Berkelland kiest nadrukkelijk voor een duurzame koers. “Maar wel met beleid, dus met gezond boerenverstand”, verduidelijkt wethouder Gerjan Teselink. Naast de bijdrage van burgers zijn ondernemers hard nodig om de ambities waar te maken, aldus de bestuurder. “Het is het juiste moment voor bedrijven om het heft in eigen hand te nemen. Samen komen we verder.”

In het Akkoord van Groenlo van 2009 hebben de acht Achterhoekse gemeenten afgesproken te streven naar een energie-neutrale Achterhoek in 2030. Er moet dan net zoveel energie duurzaam worden opgewekt als er wordt verbruikt. Dat geldt overigens voor de gebouwde omgeving, dus exclusief mobiliteit. De gemeente Berkelland is één de ondertekenaars van het akkoord. Wethouder Gerjan Teselink en projectmanager Energietransitie Matthew Vuijk gaan dieper in op het onderwerp duurzaamheid.

 

Hoe staat de gemeente ervoor?

“De bewustwording is goed op gang gekomen. Mede daardoor zijn er al tal van maatregelen genomen, maar dat is zeker nog niet genoeg. Voor de komende coalitieperiode is een tussendoel gesteld. We streven ernaar om in 2022 voor 40 procent energieneutraal te zijn. Dat betekent alle hens aan dek voor inwoners, ondernemers en de gemeente. We moeten immers het voorbeeld geven. Het beleid hiervoor is ons Energie Uitvoeringsprogramma. Dit is al sinds 2016 onze leidraad en in april heeft de gemeenteraad een nieuwe editie hiervan vastgesteld.”

 

Waarom is het nodig om in beweging te komen?

“Het loont, bedrijfseconomisch, financieel en milieutechnisch. De praktijkvoorbeelden bewijzen het. Zo was ik laatst te gast bij de neven Jelle en Thijs Diepenmaat van respectievelijk Machinefabriek Diepenmaat Neede en Metaalbedrijf Diepenmaat. Ze hebben flink geïnvesteerd in duurzaamheid en doen dat vanuit goed ondernemerschap. Om een toekomstbestendig bedrijf te bouwen en zelf regie te houden. Dat inspireert.”

 

Maar werkt het ook?

“Het begin is er. De kopgroep heeft inmiddels actie ondernomen. Het is nu zaak dat het peloton volgt. Daarom benadrukken we dat er enorm veel kansen zijn voor het midden- en kleinbedrijf waaronder de detaillisten. Het loont, je profiteert gelijk van de voordelen. En als je nu maatregelen neemt, houd je min of meer de vrije hand. Als je wacht, word je wellicht verplicht en ben je afhankelijk van de wet- en regelgeving van dat moment. Dus ik zou zeggen: pak je verantwoordelijkheid en neem het heft in eigen hand. Dan ben je uiteindelijk beter af.”

 

Wat is de rol van de gemeente hierin?

“Naast het Energie Uitvoeringsprogramma wordt er sturing gegeven door de beleidsnotitie RODE, dat staat voor Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking. Je moet dan denken aan grootschalige projecten. Ook daarbij is samenwerking cruciaal. Daarom wordt participatie gestimuleerd. Verder geven we voorlichting waardoor een groter draagvlak ontstaat. Maar er wordt ook goed geluisterd naar ondernemers. Waar lopen ze in de praktijk tegen aan en wat houdt ze eventueel tegen? Op die manier gaan we het gesprek aan en bieden we de helpende hand met kennis en oplossingen. Daarnaast worden er kosteloze energiescans aan bedrijven aangeboden. Via Achterhoek Onderneemt Duurzaam zijn er al ongeveer 130 van dergelijke scans uitgevoerd en er zijn er nog 80 beschikbaar. Het werkt uitstekend, dus ik wil ondernemers oproepen er gebruik van te maken.”

 

Heeft de gemeente zelf ook duurzaamheidsmaatregelen getroffen?

“Het dak van het gemeentehuis ligt vol zonnepanelen. Het is beschikbaar gesteld voor een postcoderoosproject van Berkelland Energie, een lokale energiecoöperatie. We kijken hoe we de gemeentelijke gebouwen verder kunnen verduurzamen richting energieneutraal en de openbare verlichting wordt versneld vervangen door led. Verder hebben we ons aangemeld voor de CO2 prestatieladder, ook dat creëert bewustwording. Uit eigen beweging wordt de CO2 footprint van de gemeente goed in kaart gebracht, is energiezuinigheid een uitgangspunt bij de aanbesteding van bijvoorbeeld nieuwe elektronica en is er een onderzoek gaande of circulair inkopen wenselijk is.”

 

Wat heeft u zelf met het onderwerp?

“Duurzaamheid was voor mij een belangrijke persoonlijke drijfveer om als wethouder aan de slag te gaan, zonder de andere portefeuilleonderdelen tekort te doen. Ik vind het essentieel om de aarde op een goede manier achter te laten voor komende generaties. Dat kan niet genoeg benadrukt worden. We wonen met ons gezin in een zeer duurzaam maar toch heel comfortabel huis. Dat wil zeggen zonder gasaansluiting, met een bodemwarmtepomp en zonnepanelen. Ik wil maar zeggen: iedereen kan zijn bijdrage leveren en alle beetjes helpen.”