Om een .pdf-bestand van de factsheet te bekijken en/of downloaden, klik hier 

Welke milieuvoorschriften?
Bedrijven hebben te maken met milieuvoorschriften. Welke hangt af van de aard en omvang van uw bedrijfsactiviteiten. Naarmate uw productieproces het milieu meer belast hebt u te maken met meer regels. In de tabel kunt u zien of uw bedrijf valt in de categorie klein, midden of groot voor energie:

 

Europese Energie-Efficiëntie Richtlijn voor grote bedrijven
Bedrijven met meer dan 250 medewerkers in dienst of meer dan 50 miljoen omzet zijn verplicht om een energie-audit uit te voeren. Verder zijn er voor grote bedrijven specifieke voorwaarden voor MJA, MEE en ETS. Voor meer informatie, zie rvo.nl.

Erkende maatregelen voor middelgrote bedrijven
De meeste productiebedrijven hebben te maken met artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. Voor verschillende bedrijfstakken zijn erkende energiebesparende maatregelen vastgesteld.

Bijvoorbeeld, uw bedrijf behoort tot de categorie ‘midden’. U voert de erkendeenergiebesparende maatregelen voor uw bedrijfstak volledig uit. De wetgever gaat er dan vanuit dat u aan uw verplichtingen voldoet. (Maar u màg natuurlijk meer doen!)

Doelmatig beheer en onderhoud
Voor erkende maatregelen voor energiebesparing zijn ook maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud vastgesteld. Bij het beoordelen van de erkende maatregelen moet u rekening houden met de mate van doelmatig beheer en onderhoud. Voor meer informatie, zie de handreiking erkende maatregelen.
Gebouweigenaren en huurders van gebouwen met verwarmings- en airconditioningsinstallaties met een flinke capaciteit zijn verplicht om deze installaties een keer in de vijf jaar te laten keuren.

Energielabel utiliteitsbouw verplicht
Bij verkoop, verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen is een geldig energielabel verplicht. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig en geldt onder andere voor schoolgebouwen, openbare gebouwen, vergadercentra, verzorgingshuizen, kantoorgebouwen, horeca en logies, sportgebouwen, winkels en showrooms van garages. Voor meer informatie, zie rvo.nl.

Energielabel C verplichting kantorenIeder kantoorgebouw groter dan 100 m2 moet per 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben of een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand niet aan de eisen, dan mag hetniet meer als kantoor gebruikt worden. Enkele uitzonderingen: gebouwen waarvan minder dan 50% van het gebruiksoppervlak een kantoorfunctie heeft, monumenten en panden die binnen 2

jaar worden gesloopt, getransformeerd of onteigend. Voor meer informatie, zie rvo.nl.

Energie Prestatie Keuring
Om als bedrijf snel en eenvoudig te zien dat er wordt voldaan aan de wetgeving is de EnergiePrestatie Keuring (EPK) in ontwikkeling. De EPK helpt u bij het inzichtelijk maken van (de resultaten van de) energiebesparende maatregelen.

DOE-scan en MKB Energiecheck Achterhoek
De Duurzaam Ondernemen en Energiescan en MKB Energiecheck Achterhoek geven u inzicht in de energiemaatregelen die voor uw bedrijf relevant zijn.Daarbij vindt ook een toetsing plaats op erkende maatregelen die gelden voor uw sector. Deze toetsing voldoet aan de EPK-voorwaarden. Dus maakt u gebruik van een van deze scans, dan weet u of u voldoet aan uw wettelijke verplichtingen of wat u daarvoor nog moet doen.

Meer informatie
Voor meer informatie over wettelijke verplichtingen op het gebied van energiebesparing, zie www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl/milieuvoorschriften