Naast besparingen ook grote indirecte voordelen

Marku Bouw in Lichtenvoorde ontwikkelt, bouwt en beheert vastgoed voor de zakelijke markt. Opdrachtgevers zijn het bedrijfsleven, overheden en semi overheden. Directeur Koen Knufing hecht grote waarde aan duurzaamheid en een integrale aanpak op dat gebied. ‘We proberen daarin voorop te lopen. Dan moet je natuurlijk zelf het goede voorbeeld geven.’

Duurzaamheid zie je op verschillende punten in de bedrijfsvoering van Marku Bouw terug. Volgens Knufing heeft menig ondernemer nog te weinig in de gaten dat vastgoed kan bijdragen aan de bedrijfseconomische waarde van de onderneming. ‘Oplossingen liggen vaak voor de hand, maar worden door de waan van de dag toch vergeten. Door een expert in te schakelen, word je met de neus op de feiten gedrukt. Wij bekijken het uit drie kernpunten: gebruikerswaarde, toekomstwaarde en belevingswaarde. Dat geeft een evenwichtig totaalbeeld.’

Het biedt ons veel voordelen

Een duurzaam beleid biedt veel voordeel, weet de directeur. ‘Een lagere energierekening is echter maar één onderdeel. Je moet naar het geheel kijken. Maatschappelijk verantwoord ondernemen kun je op verschillende punten doorvoeren. Dat is goed voor het milieu, je medewerkers en alles wat daar aan vast hangt.’ Het pand waar Marku Bouw inmiddels acht jaar gebruik van maakt is uitstekend geïsoleerd. Op de gasrekening viel weinig winst te boeken. Een energiescan van stichting Achterhoek Duurzaam Verbouwen bracht echter wel andere zaken aan het licht. ‘Een scan geeft inzicht om juiste strategische keuzes te maken om je bedrijf toekomstbestendig te maken. Daarnaast laat het je nadenken over alle aspecten van duurzaamheid en je bespaart direct op je energiekosten. Het zorgt voor een ‘oh ja gevoel’.’ Verlichting was een heikel punt. ‘We maakten geheel onnodig gebruik van teveel lichtbronnen. ‘Door heel simpel armaturen te verwijderen, realiseerden we een besparing van veertig procent op de verlichtingskosten. Daarnaast zijn we overgeschakeld op led-verlichting en zijn er sensoren geplaatst. Dat biedt nog eens flink structureel voordeel.’ De printkosten waren aanzienlijk, door voortaan dubbelzijdig af te drukken, wordt winst geboekt. Dat geldt ook voor de slag die is gemaakt op het gebied van verregaande digitalisering.

Iedereen profiteert

Een duurzaam gebouw levert direct financieel voordeel, maar er zijn ook positieve indirecte effecten aan te wijzen. Knufing: ‘Het is echt een optelsom. Een duurzaam karakter bevordert de sfeer en uitstraling en zorgt daarmee voor een hogere arbeidsproductiviteit en een lager ziekteverzuim. Medewerkers zijn zichtbaar vrolijker en klanten krijgen een goede indruk hoe het er bij ons aan toegaat.’ Volgens de directeur van Marku dient bij maatschappelijk verantwoord ondernemen personeel, klanten en omgeving te worden betrokken. ‘Sponsoring hoort daarbij. Maar ook het geven van voorlichting is een kans. Daarnaast moeten medewerkers zich kunnen ontwikkelen. Daartoe bieden we alle medewerking om opleidingen en cursussen te volgen. We werken samen met opleidingsinstituten om jonge vakkrachten de kans te bieden zich te bewijzen. Daar profiteren we als bedrijf uiteindelijk ook weer van.’


Koen Knufing over de scan:
“Deze scan geeft inzicht om juiste strategische keuzes te maken om je bedrijf toekomstbestendig te maken, daarnaast laat het je nadenken over alle aspecten van duurzaamheid en je bespaart direct op je energiekosten.”

In onderstaande video hoort u van Koen zelf welke voordelen de scan zijn bedrijf oplevert.


[contact]  [scan]