Bedrijventerrein De Kamp
Lichtenvoorde, gemeente Oost Gelre

Bedrijventerrein De Kamp bestaat uit De Kamp en De Kamp Zuid en is (nog) niet georganiseerd.

  • Aantal bedrijven: nog niet bekend
  • Parkmanagement: nee
  • Industriekring: IKGL
  • Bijzonderheden: geen
  • Contactpersoon: Erik Schuurmans, voorzitter IKGL
  • Contact: info@ikgl.nl
  • Website: www.ikgl.nl

Lopende activiteiten & projecten:

Toekomstvisie bedrijventerrein De Kamp

De Kamp is een goed functionerend bedrijventerrein. Om dat zo te houden, stellen IKGL en de gemeente samen een toekomstvisie op voor De Kamp. Doelstelling is ondernemers perspectief  bieden op een goed functionerende en aantrekkelijke werkomgeving, zodat ze blijven investeren in hun bedrijf. Samen kijken IKGL en de gemeente hoe gezorgd kan worden voor voldoende ruimte, energie en personeel.

IKGL en de gemeente hechten waarde aan het versterken van de organisatiegraad van verouderde bedrijventerreinen door middel van parkmanagement. Door BMD Parkmanagement is een eerste opzet uitgewerkt die in 2023 met de gemeente is besproken.