Jan Straatman is senioradviseur op het gebied van energietransitie en circulaire economie. Hij werkt aan grootschalige projecten in de gebouwde omgeving en duurzaam ondernemerschap. Jan is onder andere programmamanager van Achterhoek Onderneemt Duurzaam. We vragen hem maandelijks om uitleg over ingewikkelde onderwerpen. De vraag van maart 2021.

 

Krijg ik subsidie of fiscaal voordeel met energiemaatregelen?

 

We willen allemaal een schone toekomst voor onze (klein)kinderen. Niet dan? Toch is ‘willen’ lang niet altijd ‘doen’. Subsidie of fiscaal voordeel kan net het laatste zetje geven om het niet bij goede intenties te laten. Mooi! Want het gaat er om wat je doet! Een van de meest gestelde vragen van ondernemers is ‘Welke subsidies zijn er voor mij?’. Verwijzen naar internet helpt nauwelijks; je raakt al snel het spoor bijster door de tientallen subsidies en regelingen met een wirwar aan voorwaarden. Daarom in dit blog een kort overzicht van de belangrijkste regelingen voor het mkb.

 

Welke subsidies?

Ondernemers die energiemaatregelen treffen, of het nu gaat om besparingen, of om duurzame opwekking, kunnen gebruik maken van landelijke, provinciale en gemeentelijke financiële regelingen. De regelingen (welke maatregelen en wie komen er in aanmerking, welke voorwaarden) verschillen per overheidsinstelling en per regeling. Ondernemers moeten bijvoorbeeld in de gaten houden welke regelingen in hun gemeente van toepassing zijn.

Er zijn grofweg drie soorten financiële regelingen:Krijg ik subsidie of fiscaal voordeel met energiemaatregelen?

  1. Subsidies: bij subsidies krijgt de ondernemer een deel van de investering terug. De investering rendeert daardoor beter.
  2. Fiscale voordelen: hierbij kunnen ondernemers hun investeringen versneld afschrijven. Winstgevende bedrijven betalen dan minder winstbelasting.
  3. Leningen of fondsen: sommige ondernemers investeren liever in hun primaire proces of beschikken niet over voldoende eigen geld om zelf energiemaatregelen te bekostigen. Met een beroep op een duurzaamheidslening kunnen zij toch energiemaatregelen treffen. Meestal zijn de rente en voorwaarden voor deze leningen aantrekkelijker dan bij een reguliere bank.

 

We zullen de belangrijkste regelingen voor mkb-ondernemers hieronder toelichten. Let op: sommige, maar niet alle regelingen mogen gecombineerd worden. Houd daarom in de gaten of je als ondernemer mag ‘stapelen’.

 

‘We hebben onze investering in 1,5 jaar terugverdiend. Eigenlijk bijzonder snel’, Joke Lowik, KlusWijs, Ruurlo

 

ISDE

Krijg ik subsidie of fiscaal voordeel met energiemaatregelen?

De Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) is een subsidie voor zonneboilers, warmtepompen, zonnepanelen en kleinschalige windturbines. Organisaties met een kleinverbruikersaansluiting (max 3x80A) en een elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh per jaar, kunnen in aanmerking komen voor ISDE. De ondernemer moet de subsidie voorafgaand aan de realisatie aanvragen.
De subsidie is een vast bedrag per product. Voor zonnepanelen met een gezamenlijk piekvermogen van 15 tot 100 kWp (50 tot 300 zonnepanelen) bedraagt deze bijvoorbeeld € 125 per kilowattpiek. Voor warmtepompen is de subsidie afhankelijk van het opgestelde vermogen van de warmtepomp en ligt tussen de € 500 en € 8.800.

Zakelijke gebruikers kunnen bij RVO controleren of ze voor ISDE in aanmerking komen.

 

SDE++

De subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) is bedoeld voor ondernemers die hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerende technieken toepassen. Ondernemers met een grootverbruikersaansluiting die bijvoorbeeld 50 tot 3.000 zonnepanelen op hun dak leggen, kunnen in aanmerking komen voor SDE++. (Bij een kleinverbruikersaansluiting, bekijk dan ISDE en EIA). Deze subsidie is periodiek beschikbaar en het subsidiebudget is beperkt. In 2021 kunnen ondernemers subsidie aanvragen in de periode van 21 september tot 14 oktober. Wil je hiervan gebruik maken, zorg er dan voor dat de complete aanvraag ruim op tijd klaar is om op 21 september in te dienen.

Krijg ik subsidie of fiscaal voordeel met energiemaatregelen?

 

Energie Investeringsaftrek

De Energie Investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling voor ondernemers en organisaties die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen. Zij kunnen 45,5% van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. De investering moet minimaal € 2.500 en mag maximaal € 126.000 zijn. De regeling levert gemiddeld 11 tot 13% voordeel op. Naast de EIA heeft de ondernemer de gebruikelijke afschrijving voor de energie-investeringen.

Op de Energielijst staan de duurzame investeringen die in aanmerking komen. Het gaat bijvoorbeeld om ledverlichting en warmtepompen. Ondernemers moeten deze investering binnen een kwartaal na ingebruikname melden bij RVO. Meer informatie vind je bij RVO of de Belastingdienst.

 

Kleinschaligheidsaftrek

De Kleinschaligheidsaftrek (KIA) benoemt de duurzame bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor een aftrekpost op winst. De aftrekpost is een gedeelte van de investering. Daardoor verdient de ondernemer zijn investering sneller terug. Ondernemers mogen de KIA combineren met andere fiscale- en subsidieregelingen. Meer informatie kun je vinden bij de Belastingdienst.

 

MIA VAMIL

De Milieu investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) geven ondernemers de mogelijkheid om de investeringen in duurzame bedrijfsmiddelen te gebruiken als aftrekpost bij de belasting op winst. Ondernemers kunnen de MIA en de VAMIL vaak gecombineerd toepassen. Maatregelen die hiervoor in aanmerking komen zijn terug te vinden op de milieulijst.

De MIA is een regeling waarbij ondernemers een deel van het investeringsbedrag aftrekken van de belastbare winst. Het percentage verschilt per bedrijfsmiddel. Voorbeelden van maatregelen die in aanmerking komen zijn de aanschaf voor oplaadsystemen voor elektrisch vervoer, energieneutrale nieuwbouw of circulair bouwen. Het voordeel kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag.

De VAMIL lijkt op de MIA. Ondernemers kunnen met de VAMIL 75% van de investeringskosten in één keer afschrijven. Ze kunnen zelf bepalen wanneer ze dat doen. De VAMIL levert een liquiditeit- en rentevoordeel op. Op de website van RVO zijn enkele rekenvoorbeelden te vinden van de voordelen.

 

Stimuleringsleningen

Mkb-ondernemers in de gemeente Berkelland kunnen minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000 (inclusief btw) lenen voor het financieren van energiebesparende en energie opwekkende maatregelen. Bijvoorbeeld voor isolatiemaatregelen, warmtepompen, ledverlichting en zonnepanelen. Meer informatie over de voorwaarden voor deze Stimuleringslening bedrijven en instellingen in Berkelland vind je bij het Energieloket.

Ook de gemeente Doetinchem heeft een stimuleringslening, met leenbedragen van minimaal € 5.000 en maximaal € 50.000 (inclusief btw). Meer informatie over de Stimuleringslening kleine en micro ondernemingen gemeente Doetinchem vind je bij het Energieloket.

En ook de gemeente Oude IIsselstreek heeft een Stimuleringslening, met leenbedragen van minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 (inclusief btw). Meer informatie over de Stimuleringslening kleine en micro ondernemingen gemeente Oude IJsselstreek vind je bij het Energieloket.

 

Het rendeert!

Krijg ik subsidie of fiscaal voordeel met energiemaatregelen?

Energiebesparing en opwekking van duurzame energie doe je niet alleen voor het milieu, maar ook voor je (klein)kinderen. Voorveel ondernemers is dat niet genoeg. Ze laten hun investeringsbeslissingen mede afhangen van de vraag of het rendeert. Op de eerste plaats hangt dat af van de besparing op de energiekosten. Op de tweede plaats zijn er voordelen die moeilijker direct in geld zijn uit te drukken. Zoals hogere verkoopcijfers door een goed verlichtingsplan, een hogere arbeidsproductiviteit door een beter werkklimaat of een tender winnen met een duurzame strategie. Tot slot kunnen subsidies of duurzaamheidsleningen het financiële plaatje aantrekkelijker maken en de doorslag geven om door te zetten. Kortom, meer winst met minder energie.

 

‘De extra support was voor ons een uitkomst! De adviseur weet de juiste wegen te bewandelen, beoordeelt offertes onafhankelijk op basis van prijs en kwaliteit en kan ook nog eens het aanvragen van de subsidie uit handen nemen’, aldus Marleen Mensen-Rengelink van Dekalu.

 

Meer weten?

Voor meer informatie verwijzen we naar de links naar websites die in dit blog zijn opgenomen. De adviseur die de energiescan uitvoert, kan u ook verder helpen. Tip: zet daar de 5 uur gratis extra support voor in die u krijgt als u een energiescan hebt laten uitvoeren.

 

De Kennisbank

De Kennisbank bevat verschillende factsheets en whitepapers met informatie over duurzaam ondernemen. Bezoek onze Kennisbank via onderstaande button.

 

De Kennisbank

 

Voor reacties, vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Straatman (j.straatman@achterhoekonderneemtduurzaam.nl).