De informatieplicht geldt voor alle bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar verbruiken. Dat geldt ook voor ondernemers waarvoor Achterhoek Onderneemt Duurzaam een energiescan heeft uitgevoerd. Voor deze ondernemers is de informatieplicht een makkie, want het rapport bevat alle benodigde gegevens.

 

Informatie verplicht

Voor ondernemers zijn de Wet milieubeheer (Wm) en het Activiteitenbesluit belangrijk. Deze schrijven voor dat verbruikers die meer dan 50.000 kWh elektriciteit per jaar verbruiken, energiebesparende maatregelen behoren te treffen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. De overheid heeft voor verschillende branches een lijst opgesteld van energiebesparingsmaatregelen die aan dit criterium voldoen, de zogeheten erkende energiebesparende maatregelen (eml). Ondernemers zijn bovendien verplicht om in het eLoket van RVO te verantwoorden welke maatregelen ze hebben getroffen. Dat laatste noemen we de Informatieplicht. De omgevingsdienst controleert of bedrijven aan deze verplichting voldoen en kan sancties opleggen bij nalatigheid. Voor meer informatie over wettelijke verplichtingen, zie de factsheet die hierover gaat of deze instructiefilm.

 

Energiescan en eLoket

De energiescan van AOD is afgestemd op de erkende maatregelen. De (veelal gratis) energiescan van AOD geeft ondernemers inzicht in de relevante energiemaatregelen. Daarbij vindt een toetsing plaats op erkende maatregelen. De rapportage van de energiescan bevat een checklist waarmee het zeer eenvoudig is om de gegevens in te voeren in het eLoket en te voldoen aan de informatieplicht. Met het rapport in de hand kan de ondernemer de gevraagde informatie snel invoeren in het eLoket. Hij kan de adviseur ook vragen om dat voor hem te regelen. Misschien wel zo gemakkelijk, want de adviseur weet precies wat de bedoeling is. Met een actuele scan neemt DOORadvies deze zorg uit handen voor slechts € 100,- exclusief btw. Wilt u van dit aanbod gebruik maken? Mail dan naar DOE@dooradvies.nl.

 

De energiescan van Achterhoek Onderneemt Duurzaam levert niet alleen gemak bij de Informatieplicht. Ondernemers krijgen vooral inzicht in de besparingsmogelijkheden voor hun bedrijf, de kostenbesparing en de investering. Twee vliegen in één klap. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een scan? Meld u zich dan aan via onderstaande knop.

 

 

Vergeten, wat nu?

De omgevingsdiensten geven momenteel prioriteit aan de controle op de informatieplicht. Het blijkt dat een aanmerkelijk deel van de bedrijven nog niet voldoet. Ze wisten niet van deze informatieplicht, zijn het vergeten, zijn er nog niet aan toegekomen of dachten dat het wel los zou lopen. Om sancties te voorkomen, doen ondernemers er verstandig aan om even na te gaan of zij al aan de informatieplicht voldoen. Als dat niet het geval is, dan kunnen ze dat snel herstellen. Bijvoorbeeld door zich aan te melden voor een (veelal gratis) energiescan van AOD. Of als ze afgelopen jaren al een scan hebben uitgevoerd, door na te gaan of actualisatie nodig is en daar indien nodig werk van te maken. (Met een e-mail naar DOE@dooradvies.nl informeren zij u over de mogelijkheden.)

Mocht de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) langs komen voor een energiecontrole, dan kan de ondernemer met het rapport van de energiescan én een afschrift van de afmelding in het eLoket, snel laten zien welke maatregelen relevant zijn. Zowel toezichthouder als ondernemer zijn dan snel klaar.

 

Meer weten?

Meer weten over wettelijke verplichtingen? Lees hier wat er verplicht is voor uw bedrijf.

 

De Kennisbank

De Kennisbank bevat verschillende factsheets en whitepapers met informatie over duurzaam ondernemen. Bezoek onze Kennisbank via onderstaande button.

 

De Kennisbank

 

De links die in dit blog zijn opgenomen verwijzen naar websites voor meer informatie. De site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geeft eveneens actuele informatie. Op www.wattjemoetweten.nl vindt u een stappenplan om te checken of de Informatieplicht voor u van toepassing is. Deze site bevat een lijst van erkende maatregelen per bedrijfstak. Voor reacties, vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Straatman (j.straatman@achterhoekonderneemtduurzaam.nl).