Jan Straatman is senioradviseur op het gebied van energietransitie en circulaire economie. Hij werkt aan grootschalige projecten in de gebouwde omgeving en duurzaam ondernemerschap. Jan is onder andere programmamanager van Achterhoek Onderneemt Duurzaam. We vragen hem maandelijks om uitleg over ingewikkelde onderwerpen. De vraag van oktober 2020:

 

Wie is verantwoordelijk voor energiebesparing: huurder of verhuurder?

 

Als je huurders spreekt over energiebesparing in hun winkel, restaurant of kantoor, dan kom je al snel bij de opmerking “Daar ben ik toch niet verantwoordelijk voor? Ik huur het pand, dus de eigenaar moet zorgen voor alle energiebesparende maatregelen”. Verhuurders reageren anders: “Als ik het pand isoleer, draai ik op voor de kosten en mijn huurders krijgen de baten. Dat motiveert me niet erg om te investeren.” Zo’n gesprek verzandt snel in een vruchteloze patstelling. Het kan ook anders, met win(st)-win(st) voor zowel huurder als verhuurder.

 

Pluspunten voor huurders
Huurders boeken winst door lagere energiekosten. Bovendien wordt hun pand behaaglijker; aangenaam koel in de zomer en warm in de winter, met minder koeling of verwarming. In winkels kun je producten beter uitlichten met ledverlichting, gecombineerd met een doordacht verlichtingsplan. Daardoor zullen de verkoopcijfers stijgen. Het aangename binnenklimaat of de betere verlichting in bedrijfshallen zorgen voor een prettig werkklimaat en daardoor minder ziekteverzuim en een hogere productiviteit. Allemaal pluspunten.

 

Pluspunten voor verhuurders
Verhuurders en eigenaren boeken winst door energiemaatregelen bijvoorbeeld te combineren met onderhoud, vervanging of renovatie. De marktwaarde van het pand neemt daardoor toe. De verhuurwaarde stijgt en het is beter verhuurbaar. Veel eigenaren/verhuurders beleggen in vastgoed voor hun pensioenvoorziening. Investeren maakt niet alleen hun panden toekomstbestendiger, maar ook hun pensioen waardevaster.

 

Wettelijke verplichtingen
De vraag ‘Wie moet energie besparen?’ gaat niet alleen over kosten en baten. Er zijn ook wettelijke verplichtingen. De wetgever zegt dat de ‘drijver van de inrichting’ energiemaatregelen moet treffen die zich binnen vijf jaar terug verdienen. Soms is de huurder de ‘drijver’, soms de verhuurder, en soms samen. Hoe dat precies zit is uitgelegd in een factsheet. Kort gezegd komt het erop neer dat huurder en verhuurder verantwoordelijk zijn voor de onderdelen waar zij zelf grip op hebben. Ze zijn verplicht om de andere partij aan te spreken om mee te werken.

 

Huurder en verhuurder hebben elkaar nodig
De conclusie is helder. Huurder en verhuurder hebben elkaar nodig. Zowel om winst te kunnen boeken met energiebesparing, als om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Het advies spreekt voor zich: ga met elkaar om tafel, bespreek wat nodig en verstandig is – bijvoorbeeld aan de hand van een energiescan of MKB Energiecheck Achterhoek – en maak in de huurovereenkomst afspraken over een faire verdeling van kosten en opbrengsten. Het beste voor het klimaat én de eigen portemonnees.

 

“Ik merk dat er heel veel mogelijk is als je met elkaar om tafel gaat.
Maak onderling gewoon goede afspraken”.

Lees hier het hele verhaal van Ronald van der Kemp, Bedrijvenpark Wijnbergen

 

[download link=”https://www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl/wp-content/uploads/2020/10/AOD-Factsheet-Huurder-Verhuurder_v5.pdf” kleur=”paars” tekst=”download hier de factsheet”]

 

Meer weten?