Ronald van der Kemp is ondernemer en eigenaar van onroerend goed op bedrijvenpark Wijnbergen in Doetinchem. ‘Als eigenaar heb ik er baat bij dat de verhuurwaarde van het pand zo hoog mogelijk blijft. Daarom vind ik het interessant en belangrijk om een pand toekomstbestendig te maken en te verduurzamen. Daarnaast vind ik het niet meer dan normaal dat we allemaal doen wat we kunnen, voor het milieu’.

 

‘De huurder heeft een belangrijke rol. Hij of zij is degene die de energie verbruikt. In de Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Kantoorruimte, die veel verhuurders gebruiken, staat goed omschreven wie waarvoor verantwoordelijk is. Vaak komt het er op neer dat de huurder sowieso moet zorgen voor het installeren van duurzame verlichting met armaturen en het onderhoud van de installaties, zoals de verwarming, airco en alarminstallatie’.

 

‘Het komt ook wel voor dat een verhuurder zonnepanelen plaatst. Dan moet je als verhuurder en huurder afspraken met elkaar maken over de energielasten en de terugverdientijd, zodat je er beide bij wint. En na die terugverdientijd heb je er allebei profijt van. In de praktijk merk ik dat er heel veel mogelijk is als je met elkaar om tafel gaat. Maak onderling gewoon goede afspraken’.

 

Maar hoe werkt het als u in een huurpand zit? Of als u eigenaar bent van een pand waar meerdere huurders hun bedrijf hebben? In onderstaande factsheet leggen we u uit hoe het zit. Wie moet de maatregelen nemen?
De huurder, de verhuurder of beide?

 

 

[download link=”https://www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl/wp-content/uploads/2020/10/AOD-Factsheet-Huurder-Verhuurder_v5.pdf” kleur=”paars” tekst=”download hier de factsheet”]