Regionaal bedrijvenpark Laarberg
Groenlo, gemeente Oost Gelre

Bedrijvenpark Laarberg is georganiseerd via een Vereniging van Eigenaren. Parkmanagement op het bedrijvenpark wordt uitgevoerd door BMD Parkmanagement. De VVE heeft als doel het gezamenlijk op peil houden van de kwaliteit van ondernemen op het bedrijvenpark.
Naast de Vereniging van Eigenaren, is er Gebiedsonderneming Laarberg b.v. Deze is opgericht door de gemeenten Berkelland en Oost Gelre voor de ontwikkeling en realisatie van dit regionale bedrijventerrein en uitgifte van kavels.

  • Aantal bedrijven: nog niet bekend
  • Parkmanagement: Vereniging van Eigenaren Laarberg
  • Contactpersoon: Bart Wopereis, voorzitter VvE en WSI Techniek
  • Contactpersoon parkmanagement: Gertjan Mollink, parkmanager (BMD Parkmanagement)
  • Industriekring: IKGL
  • Bijzonderheden: (wel of geen ondernemersfonds, reclamebelasting, clausule in koopovereenkomst?)
  • Contact: info@vvelaarberg.nl
  • Website: www.vvelaarberg.nl en www.laarberg.nl

Lopende activiteiten & projecten

Project REIN

Door REIN (Reststroom INveNtarisator) is in 2022 een nulmeting uitgevoerd, waaraan 95% van de bedrijven heeft deelgenomen. Zowel van de deelnemende bedrijven als van De Laarberg als geheel is een analyse van de resttromen gemaakt.

Circulaire economie

Dit bedrijvenpark heeft deelgenomen aan het SIKA-project Circulaire Economie. In samenwerking met studenten van de HAN zijn bedrijven geïnformeerd hoe hun bedrijfsvoering circulair te maken. Het project is afgerond. De resultaten zijn bij DOA beschikbaar.

Netcongestie

Op 5 juli 2023 organiseerde IKGL samen met Bedrijvenkring Berkelland, OWIN en IKAD een 2e werksessie Netcongestie in De Mattelier, waarbij ook Liander en DOA een presentatie verzorgden.

Gebiedsonderneming Laarberg voert een haalbaarheidsonderzoek uit naar de mogelijkheden om netcongestie het hoofd te bieden. Bijvoorbeeld in de vorm van een Smart Energy Hub. Bind Advies- en Ingenieursbureau en Koolen Energy Projects voeren dit onderzoek uit, in opdracht van de Gebiedsonderneming Laarberg en in samenwerking met de gemeenten Oost Gelre en Berkelland.