Kom in actie, adviseert wethouder Tineke Zomer van de gemeente Winterswijk

De toekomst maken we samen! Met die slogan geeft de gemeente Winterswijk het belang aan van een collectieve aanpak als het gaat om duurzaam beleid. Inwoners en bedrijven worden opgeroepen om in actie te komen. Energie besparen en opwekken levert veel op. “Het financieel voordeel liegt er niet om”, geeft wethouder Tineke Zomer ter overweging. “Als je niets doet, ben je een dief van je eigen portemonnee. En vergeet vooral ook de milieuwinst niet.”

De energietransitie krijgt ook in Winterswijk volop aandacht. In het Akkoord van Groenlo van 2009 hebben de acht Achterhoekse gemeenten afgesproken te streven naar een energie-neutrale Achterhoek in 2030. Er moet dan net zoveel energie duurzaam worden opgewekt als er wordt verbruikt. Dat geldt overigens voor de gebouwde omgeving, dus exclusief mobiliteit. De gemeente Winterswijk is één de ondertekenaars van het akkoord. Wethouder Tineke Zomer en duurzaamheidscoördinator Olivier Markestein maken de tussenbalans op.

 

Is Winterswijk hard op weg om ambities en doelen waar te maken?

“Op 31 januari heeft de gemeenteraad de Uitvoeringsagenda 2019-2022 vastgesteld. Hierin staan de kaders van ons duurzaamheidsbeleid. Het college kreeg opdracht vaart te maken met de uitvoering. Het college heeft daarna met nieuw elan de draad opgepikt en een versnelling ingezet. Ik vind in deze situatie de vergelijking met een vliegwiel toepasselijk. Een vliegwiel heeft moeite om op gang te komen. Als dat eenmaal lukt, is het niet meer af te remmen. Ik zie duidelijk parallellen, kortom het gaat de goede kant op.”

 

Waar valt dat uit af te leiden?

“Je merkt dat veel partijen enthousiast worden en serieus in beweging komen. Inwoners en bedrijven stimuleren elkaar door positieve ervaringen te delen. Als voorbeeld is het opwekken van zonne-energie sprekend. In 2030 heeft de gemeente 100 tot 120 hectare aan zonneparken nodig om het grote doel te halen. Er zijn nu al plannen voor 50 hectare, het gaat om concrete initiatieven. Zonne-energie is heel belangrijk voor Winterswijk, want de raad wil in ieder geval tot 2023 geen windmolens toestaan.”

 

Gaat de gemeente voorop?

“Dat is zeker de bedoeling. Niet voor niets is duurzaamheid één van de hoofdopgaven in het coalitieakkoord en heeft het dus dezelfde zwaarte als een onderwerp als armoedebestrijding. Dat zegt wel wat. Verder geven we zelf een voorbeeld af door het gemeentelijk vastgoed onder de loep te nemen en daar waar mogelijk te verduurzamen. Je moet dan denken aan ledverlichting, dynamische straatverlichting en circulair aanbesteden. Het gemeentelijk kantoor is al voorzien van zonnepanelen en voor de inkoop van energie doen we een beroep op de Agem. Het streven is om in de toekomst alleen nog duurzaam opgewekte energie uit de regio te gebruiken. Het informeren van inwoners en bedrijven is ook een belangrijk aandachtspunt. We willen ze op weg helpen. Dat gebeurt onder ander via de speciale hiervoor in het leven geroepen website duurzaamwinterswijk.nl.

 

Hoe belangrijk is het dat bedrijven in actie komen?

“Alle schakels moeten meedoen. Een gezamenlijke aanpak is daarbij vereist en maakt het makkelijker. Je kunt immers leren van elkaar. Je hebt uiteraard ondernemers die als koplopers fungeren. Dat werkt aanstekelijk. In dat kader wil ik het projectteam Winterswijk Onderneemt Duurzaam van Achterhoek Onderneemt Duurzaam zeker vermelden. Het team bestaat uit bevlogen en enthousiaste leden die een voortrekkersrol vervullen. Via dit kanaal wordt met gemeentelijke ondersteuning de kosteloze energiescan aangeboden. Het blijkt een prima middel om bedrijven op een andere manier naar de materie te laten kijken. Het biedt ook een vorm van ontzorging zodat ze snel en adequaat aan de slag kunnen. Met de gegevens van de scan is het ook eenvoudig om te voldoen aan de informatieplicht van de Wet Milieubeheer.”

 

Wat heeft u zelf met het onderwerp?

“Het thema duurzaamheid spreekt me als lid van GroenLinks enorm aan. Uit idealisme, al moet je natuurlijk ook een pragmatische vertaalslag maken. Ik probeer ook individueel zoveel mogelijk bij te dragen aan een schonere wereld. We wonen in een jaren dertig huis en hebben de spouwmuur en het dak laten isoleren. Vaak kies ik voor de fiets of de trein in plaats van de auto. Duurzaamheid biedt in mijn ogen in het kader van de nieuwe economie in mijn ogen grote kansen als verdienmodel. We staan met zijn allen voor een grote uitdaging. Het is van groot belang gezamenlijk de schouders eronder te zetten.”