Wethouder Janine Kock wil bedrijven stimuleren

 

De agenda van wethouder Janine Kock wordt momenteel veelal bepaald door onderwerpen die met duurzaamheid te maken hebben. “Klimaat, milieu en energie staan volop in de belangstelling. Je hoeft geen krant open te slaan of televisie aan te zetten of het gaat erover. Terecht, want er moet echt wat gebeuren”, aldus Janine Kock.

De belangrijkste boodschap van de bevlogen wethouder: “Duurzaamheid is een kans en levert gewoon heel veel op. Dat geldt voor bedrijven én burgers. Iedereen kan zijn steentje bijdragen, ook op bescheiden niveau met kleine initiatieven. Het moet behapbaar zijn, dan boek je stap voor stap resultaat en bereik je uiteindelijk het meeste.”

In het Akkoord van Groenlo van 2009 hebben de acht Achterhoekse gemeenten afgesproken te streven naar een energie-neutrale Achterhoek in 2030. Er moet dan net zoveel energie duurzaam worden opgewekt als er wordt verbruikt. Dat geldt overigens voor de gebouwde omgeving, dus exclusief mobiliteit. De gemeente Oude IJsselstreek is één de ondertekenaars van het akkoord. Wethouder Janine Kock en beleidsadviseur economie Rob Wellink gaan dieper in op het thema.

 

Hoe ontwikkelt de situatie zich in Oude IJsselstreek?

“Er komt zeker een bepaalde schwung in. Je merkt dat het leeft! Bedrijven en inwoners worden zich bewust en komen in actie. Dat is uiteraard een goede zaak. Als je de doelen wilt halen, en daar gaan we voor, is er een breed draagvlak nodig. Toch zal er tot 2030 meer energie moeten worden opgewekt. Met 19 windmolens, 20 hectare zon op dak, 56 hectare zon op de grond en 14 miljoen kuub gas uit biomassa en biovergisting halen we het in onze gemeente. Met deze verdeelsleutel mag overigens geschoven worden. Op het gebied van energiebesparing zitten we wel op koers. Kortom, er is werk aan de winkel.”

 

Op welke manier kan de gemeente hierbij een stimulerende rol spelen?

“We scheppen de voorwaarden, bijvoorbeeld door het uitnodigingskader dat onlangs is opgesteld. Dat moet je zien als een kansenkaart en is gebaseerd op het bestemmingsplan buitengebied. Allerlei initiatieven worden langs de meetlat gelegd en via die weg beoordeeld. Dat schept duidelijkheid en past in het rode loper beleid, omdat je samen met initiatiefnemers een duidelijk afgebakend traject gaat bewandelen. Projecten kunnen relatief snel, concreet en lokaal, worden ingevuld. Daardoor ontstaat draagvlak en is participatie mogelijk. Dat vergroot de haalbaarheid. Verder kunnen bedrijven en inwoners altijd bij ons terecht voor informatie en als het mogelijk is faciliteren we plannen.”

 

Is het bedrijfsleven bereid om te investeren in duurzaamheid?

“Dat is per bedrijf verschillend. Intrinsieke motivatie is daarbij cruciaal. In zijn algemeenheid zien we een positieve ontwikkeling. Dat komt door de koplopers die anderen stimuleren en enthousiasmeren om ook aan de slag te gaan. Het loont namelijk altijd. We moeten met zijn allen verantwoordelijkheid nemen om een leefbare wereld door te geven. En aan de andere kant is het ook financieel erg interessant. De energierekening gaat structureel omlaag, je krijgt als onderneming meer klantwaarde en bindt makkelijker medewerkers. Voornamelijk jonge mensen kijken steeds meer naar het imago van een bedrijf bij het solliciteren.”

 

Bedrijven kunnen kosteloze energiescans laten uitvoeren. Is dat verstandig?

“Absoluut! Je bent bij wijze van spreken gek als je het niet zou doen. Je krijgt op een presenteerblaadje wat de mogelijkheden zijn om energie te besparen en duurzaamheid te integreren in je bedrijfsvoering. Het past ook bij innovatief denken. Kijk verder dan vandaag en maak duurzaam en structureel het verschil. Je krijgt bezoek van een expert, die je normaal gesproken voor een flink bedrag zou moeten inhuren. En het rapport biedt uitkomst in verband met de informatieplicht in het kader van de Wet Milieubeheer per 1 juli. Kortom, wat zou je tegenhouden?”

 

Zijn er veel duurzaamheidsinitiatieven in Oude IJsselstreek?

“Daarover mogen we niet klagen, al zijn het er natuurlijk nooit genoeg gezien het hoge ambitieniveau. Maar we zitten op de goede weg. Er zijn gelukkig pioniers die het voortouw nemen en andere partijen aanjagen. Niet voor niets is Oude IJsselstreek geselecteerd voor de Gelderse Circulaire Estafette. Alle gemeentes en initiatieven die een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de circulaire economie in de provincie Gelderland komen daarvoor in aanmerking. Verder staat bij de ontwikkeling van industriegebied Hofskamp Oost III duurzaamheid bijvoorbeeld op nummer één en wordt er enthousiast ingespeeld op het plan voor een regionale grondstoffenbank.”

 

Timmert de gemeente zelf ook aan de weg?

“Buiten de stimulerende en faciliterende rol is de aanpak erop gericht onze eigen gebouwen te verduurzamen. Op het gemeentehuis liggen ongeveer 370 zonnepanelen en Sporthal IJsselweide op de grens van Gendringen en Ulft beschikt eveneens over zonnepanelen. De openbare verlichting wordt geleidelijk vervangen door led en we trainen medewerkers in circulair inkopen. Bij aanbestedingen vormt duurzaamheid een belangrijk onderdeel.”