Wethouder Bart Porskamp van Oost Gelre hoopt op sneeuwbaleffect.

 

‘Zelf het goede voorbeeld geven’

De energietransitie heeft de volle aandacht van de gemeente Oost Gelre. Er zijn al flink wat stappen gezet maar er moet ook nog veel gebeuren, weten wethouder Bart Porskamp en duurzaamheidscoördinator Marcel Reintjes. “We willen zelf het goede voorbeeld geven en hopen op een sneeuwbaleffect.”

In het Akkoord van Groenlo van 2013 hebben de acht Achterhoekse gemeenten afgesproken te streven naar een energie-neutrale Achterhoek in 2030. Er moet dan net zoveel energie duurzaam worden opgewekt als er wordt verbruikt. Dat geldt overigens voor de gebouwde omgeving, dus exclusief mobiliteit. De gemeente Oost Gelre is één de ondertekenaars van het akkoord. Wethouder Bart Porskamp en duurzaamheidscoördinator Marcel Reintjes gaan dieper in op het onderwerp.

 

Hoe staat de vlag ervoor?

“We merken dat de energietransitie in een stroomversnelling komt. Het draagvlak om met duurzaamheid aan de slag te gaan, neemt toe. Dat heeft zeker ook met bewustwording te maken. Juist die intrinsieke motivatie is van groot belang, daarmee sorteer je het grootste effect. Maar tegelijkertijd is er het besef dat er gezien de ambitieuze doelstelling er nog veel moet worden gedaan.”

 

Waar richt de gemeente zich op?

“Beleidsmatig zijn er vier pijlers. Dan gaat het om huishoudens, ondernemers, grootschalige energieopwekking en gemeentelijk vastgoed. Laten we in dit verband inzoomen op het bedrijfsleven. We hebben als gemeente, samen met de provincie, budget vrijgemaakt om ondernemers te ondersteunen en stimuleren. Dat gebeurt door voorlichting en het kosteloos aanbieden van energiescans.”

 

Werkt die aanpak?

“Zeker, er is veel belangstelling voor de energiescans van Achterhoek Onderneemt Duurzaam.  Ondernemers krijgen daarmee gelijk inzichtelijk wat ze kunnen doen op het gebied van energiebesparende maatregelen. Uit bedrijfseconomisch oogpunt is dat zeer waardevol, maar ook het klimaat geldt als een argument om duurzaam te ondernemen. De ervaringen zijn heel positief. Daardoor maken bedrijven elkaar enthousiast.”

 

Geldt de informatieplicht in het kader van de Wet Milieubeheer per 1 juli 2019 daarbij ook nog als factor?

“We willen het bedrijfsleven liever op een positieve manier in beweging brengen. Dus door te benadrukken dat je met gerichte maatregelen structureel geld kunt besparen en het milieu er bij gebaat is. De stok-methode vinden we minder gepast, al kan het wel een reden zijn om nu in actie te komen en niet af te blijven wachten. In dat verband is het goed om te vermelden dat bedrijven die een energiescan laten uitvoeren, met enkele extra handelingen voldoen aan de eisen van de informatieplicht.”

 

Zijn er veel duurzaamheidsinitiatieven in Oost Gelre?

“Ja, het leeft sterk. Zo werd de kick-off van Oost Gelre Onderneemt Duurzaam erg goed bezocht en timmert het projectteam ambitieus aan de weg. Ook burgers willen stappen zetten. Dan doen ze bijvoorbeeld door hun woningen goed te isoleren en te investeren in zonnepanelen. Daarnaast zijn er mooie energieprojecten ontstaan zoals Groenkracht Groenlo, Vragender Duurzaam en Zonnig Zieuwent.”

 

Hoe duurzaam is de gemeente zelf?

“Er is behoorlijk geïnvesteerd in duurzaamheid. We hebben momenteel 1.385 zonnepanelen geplaatst op onze eigen gebouwen. Het totale opgewekte vermogen is ongeveer 430 kWp met een opbrengst van zo’n 375.000 kWh per jaar. Dat is ruim 36 procent van het totale elektraverbruik van de gemeentelijke gebouwen. Het gemeentehuis is nog niet helemaal energieneutraal. Er is een laagtemperatuursysteem toegepast voor verwarming en koeling, zogenoemde klimaatplafonds in combinatie met een warmtewiel. Alle verlichting is uitgevoerd in LED inclusief slimme schakelingen. Het gemeentehuis is eind 2018 aangesloten op het warmtenet van Energiek en is tevens voorzien van een elektrische warmtepomp. De warmtepomp kan zowel de koeling als een deel van de verwarming verzorgen.”

 

Nuttige informatiebijeenkomst, geef je op!

Op dinsdagavond 25 juni houdt Oost Gelre Onderneemt Duurzaam in De Mattelier in Groenlo een informatiebijeenkomst over energiebesparingsmogelijkheden en de informatieplicht in het kader van de Wet Milieubeheer. Ondernemers krijgen nuttige tips en kunnen zich laten inspireren door ervaringen van collega’s en een boeiende gastspreker. Meer informatie vindt u op de pagina ‘Agenda’.