Wethouder Frans Langeveld ziet oplossing in samenwerking

“De missie is duidelijk. We moeten aan de slag met de veranderende leefomgeving. Duurzaamheid en circulariteit verdienen meer aandacht en dat is terecht.” Voor GroenLinks wethouder Frans Langeveld van de gemeente Doetinchem was het al langer ernst. Hij merkt dat het draagvlak voor maatregelen vooral de laatste tijd flink groeit. “Er is een versnelling ingezet. Een goede zaak, want we hebben met zijn allen een grote gezamenlijke verantwoordelijkheid.”

 

Frans Langeveld is positief gestemd. De wereld verandert en dat vergt een omslag, aldus de wethouder. “We staan aan het begin van die omslag, maar er komen steeds meer medestanders. Duurzaamheid is een wereldprobleem, maar de oplossingen zijn zeker ook lokaal in te vullen. Alle bijdragen tellen.”

 

In het Akkoord van Groenlo van 2009 hebben de acht Achterhoekse gemeenten afgesproken te streven naar een energie-neutrale Achterhoek in 2030. Er moet dan net zoveel energie duurzaam worden opgewekt als er wordt verbruikt. Dat geldt overigens voor de gebouwde omgeving, dus exclusief mobiliteit. De gemeente Doetinchem is één de ondertekenaars van het akkoord. Wethouder Frans Langeveld gaat dieper in op dit voor hem zeer belangrijke onderwerp.

 

Hoe staat het erbij in de gemeente Doetinchem?

“Duurzaamheid en circulariteit staan nadrukkelijk op de agenda. Het is als essentieel onderdeel opgenomen in het collegeprogramma. Daarmee heeft het bestuurlijke prioriteit. We moeten nu bewegen, want er valt nog een enorme slag te maken. De inspanningen in de Achterhoek zijn al een tijd gaande, we zijn goed bezig. Zeker als je het in landelijk perspectief ziet. Er is al een mooi netwerk gelegd en er gebeurt echt iets. Praten en organiseren is goed, maar daadwerkelijk doen is nog veel belangrijker.”

 

Welke effecten ziet u daarvan terug?

“Uit cijfers blijkt dat er minder energie wordt verbruikt, terwijl er sprake is van economische groei. Dat betekent dat er serieus werk wordt gemaakt van energiebesparing. Aan de andere kant worden er door ondernemers en inwoners steeds meer zonnepanelen geplaatst, is de overgang naar ledverlichting sterk in opkomst en kijkt men naar alternatieven voor aardgas. Ik zie ook positieve ontwikkelingen als het gaat om een collectieve aanpak. De Achterhoek werkt uitstekend samen bijvoorbeeld in SIKA-verband, maar ook met partijen als Agem en Achterhoek Onderneemt Duurzaam. In Doetinchem zijn de bedrijvenparken verenigd en hebben we de commissie Duurzaam In Doetinchem (DUID). Daarmee is de basis goed. Dat moet ook want de opdracht liegt er niet om.”

 

Wat is de rol van de gemeente in uw ogen?

“De bal ligt feitelijk bij ondernemers en inwoners. Voor ondersteuning zijn wij de aangewezen partij. De gemeente wil vooral verbinden en faciliteren. Een goede informatieverstrekking hoort daarbij. De kennis waarover we kunnen beschikken, moet toegankelijk zijn. En door praktijkvoorbeelden te laten zien, inspireer je anderen. Enthousiasme werkt namelijk aanstekelijk. Als je een eerste stap hebt gezet op het gebied van duurzaamheid, volgt vaak vanzelf een vervolgstap. Die kant moeten we op.”

 

Waarom is het voor ondernemers belangrijk om aan de slag gaan met de energietransitie?

“Omdat ze er zelf veel baat bij hebben. Het is nuttig en noodzakelijk. Maatregelen die binnen vijf jaar worden terugverdiend zijn feitelijk gratis geld. Maar je moet als bedrijf vooral ook verder kijken dan de waan van de dag. Welke kant ga je op de komende tien tot vijftien jaar? Als je niet meedoet aan de verduurzamingsslag, mis je zeker op termijn de boot. We gaan steeds meer de kant op dat circulariteit een grote rol speelt bij aanbestedingen. Bedrijven die wel ‘groen’ bezig zijn, binden ook eerder klanten en mensen. Het maakt medewerkers trots.”

 

Kan een energiescan bedrijven op het juiste spoor helpen?

“Absoluut, dat is een zeer praktijkgericht middel. Een energiescan geeft alle benodigde informatie van een expert om de juiste beslissingen te nemen. Je kunt er geleidelijk mee aan de slag, het hoeft echt niet halsoverkop. Daarmee ben je klaar voor de toekomst en voldoe je aan de informatieplicht Energiebesparing, een uitbreiding op de Wet Milieubeheer. Per 1 juli 2019 zijn bedrijven namelijk verplicht om de genomen maatregelen te rapporteren. De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) gaat dit als toezichthouder handhaven om zo een gelijk speelveld te creëren.”

 

Wat doet de gemeente zelf aan duurzaamheid?

“We stimuleren inwoners en ondernemers door inzet van diverse projecten en financiële faciliteiten. Daarnaast is er de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het verduurzamen van eigen gebouwen. Dat zie je terug in energiebesparing en het opwekken van energie op diverse gebouwen. Verder koopt de gemeente alle stroom die zij verbruikt groen in via de eigen Achterhoekse Groene Energiemaatschappij (Agem). Dat betekent dat o.a. verlichting van het gemeentehuis maar ook de straatverlichting (ledverlichting) op Achterhoekse Groene stroom brandt. Daarnaast kijken we naar de inzet van eigen gronden ten behoeve van duurzame energieopwekking. Zo wordt op dit moment door een groep enthousiaste inwoners gewerkt aan de ontwikkeling van het zonnepark Europaweg, een zonnepark op gemeentegrond. Zo zullen we de komende tijd blijven bekijken waar we nog meer gronden en daken in kunnen zetten en energie kunnen besparen.”