Wethouder Paul Hofman ziet energietransitie als enorme kans

Wethouder Paul Hofman noemt het de grootste ‘verbouwing’ van Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. “En we staan pas aan het begin van de energietransitie. Ik zie het vooral als een enorme kans. Er valt zoveel te winnen.” De wethouder en duurzaamheidscoördinator Erik Mol zien daarbij een belangrijke rol voor het bedrijfsleven in de gemeente Bronckhorst. “Er is ondernemerschap vereist.”

In het Akkoord van Groenlo van 2013 hebben de acht Achterhoekse gemeenten afgesproken te streven naar een energie-neutrale Achterhoek in 2030. Er moet dan net zoveel energie duurzaam worden opgewekt als er wordt verbruikt. Dat geldt overigens voor de gebouwde omgeving, dus exclusief mobiliteit. De gemeente Bronckhorst is één de ondertekenaars van het akkoord. Wethouder Paul Hofman en duurzaamheidscoördinator Erik Mol gaan dieper in op het onderwerp.

 

Ligt Bronckhorst op koers?

“Zowel burgers als bedrijven zijn er steeds meer mee bezig. Het begint echt te leven en alle partijen komen in beweging. Toch blijft het een grote opgave. Je moet het zien als een gezamenlijke zoektocht. Dat vergt een andere manier van denken. Voor het bedrijfsleven wordt de nieuwe economie werkelijkheid. Er is ondernemerschap en visie nodig om in te spelen op de transitie van fossiel naar duurzaam. Als je daar energie insteekt, betaalt dat zich dubbel en dwars terug. Het is goed als iedereen zijn steentje bijdraagt, daarmee oefen je invloed uit.”

 

Wat is de rol van de gemeente?

“We willen vooral stimuleren, faciliteren en als voorbeeld dienen. Het is altijd een wisselwerking, partijen kunnen elkaar inspireren en enthousiast maken. Daarom is het goed om praktijkverhalen te delen. Samen kom je verder. Daar helpen we als gemeente graag aan mee. Je ziet ook dat er bij aanbestedingen geselecteerd wordt op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarmee geef je al een signaal af.”

 

Voor welke aanpak wordt gekozen?

“Het is goed om te benadrukken dat bedrijven zichzelf in de kaart spelen als ze met het onderwerp aan de slag gaan. Dat biedt toekomstperspectief. Bewustwording is daarbij van groot belang. Gelukkig timmeren er al veel ondernemingen actief aan de weg. Daarnaast richten we ons ook op de inwoners als het gaat om het energievraagstuk. Zo is bijvoorbeeld het initiatief ontstaan om een Klimaatfestival te houden. De eerste editie onder de naam Op Morgen! heeft onlangs plaatsgevonden. Op Morgen is een platform van en voor iedereen in de gemeente Bronckhorst. Hiermee willen we elkaar inspireren voor een duurzame toekomst en onze krachten bundelen voor een beter klimaat. En tot slot, successen moet je samen vieren. Dat maakt het enthousiasme alleen maar groter en zorgt voor een bepaalde dynamiek.”

 

Zijn er veel duurzaamheidsinitiatieven?

“Dat mag je wel zeggen. Zo zijn er in onze gemeente maar liefst zeven energiecoöperaties actief. We vinden het belangrijk dat partijen gezamenlijk een duurzaamheidsslag maken. Energie en maatschappelijk verantwoord ondernemen lenen zich uitstekend voor een collectieve aanpak via bedrijvenparken, bedrijventerreinen of ondernemersverenigingen. Zo’n traject is kansrijker. Je leert van elkaar en kunt betere afspraken maken. Daardoor valt er meer winst te behalen, zowel bedrijfseconomisch als op het gebied van het milieu.”

 

Hoe duurzaam is de gemeente eigenlijk zelf?

“Terechte vraag, je moet het ook zelf laten zien. Eerlijk gezegd, als gemeente zijn we best goed en vooruitstrevend bezig. Het nieuwe gemeentehuis was in 2010 het meest duurzame gemeentehuis van ons land. Het pand is aardgasloos, voorzien van zonnepanelen en feitelijk energieneutraal aangezien we duurzaam opgewekte energie inkopen bij Agem. Vrijwel alle verlichting in de gemeente is inmiddels vervangen door led, en ook nog eens slim op afstand bedienbaar. Smart Connected, zoals dat heet. In totaal wordt er op deze manier 50 procent bespaard op de kosten voor verlichting. Verder zijn de nieuwe gemeentewerf en brandweerkazerne energieneutraal en zijn we van plan een CO² prestatieladder in te voeren.”

 

Waarom verstrekt de gemeente via Achterhoek Onderneemt Duurzaam kosteloze energiescans?

“Doel is om de energietransitie in Bronckhorst in een stroomversnelling te brengen. De scans blijken een prima middel om bedrijven in actie te laten komen. Ondernemers hebben niet altijd in de gaten wat de potentie is, waar de mogelijkheden liggen. Met een Energiescan of een MKB Energy Check krijgen ze het inzicht. Het werkt goed dat er met externe ogen naar de specifieke bedrijfssituatie wordt gekeken. Waar liggen de kansen en wat levert het op. Veel, zo leert de ervaring.”