Dinsdag 31 augustus kwamen het college van GS en de commissaris van de Koning van provincie Gelderland bij elkaar in de Toltuin van gastheer Bram Pape in Beltrum. Op deze prachtige buitenlocatie op het platteland, die mooi aansluit bij het thema ‘energietransitie’, leverde Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD) een inspirerende bijdrage aan de middag.

 

Steeds meer ondernemers zien noodzaak energietransitie in

“AOD is trots op de energietransitie die de Achterhoek in de afgelopen jaren heeft doorlopen, maar er zijn nog te veel ondernemers die nog moeten starten met verduurzaming” aldus Jan Straatman, programmacoördinator van de AOD namens de Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA). Ronny ten Have, secretaris van SIKA, ziet de noodzaak van de energietransitie in en maakt duidelijk dat AOD ervoor is om het ondernemers makkelijk te maken. “Energiebesparing loont. Bovendien zijn ondernemers wettelijk verplicht om verantwoordelijkheid te nemen voor hun energieverbruik en AOD helpt ze daarbij.”

 

Meer dan 1300 bedrijven krijgen energiescan

Ondernemers worden al flink gestimuleerd om na te denken over hun energieverbruik. AOD ondersteunt bedrijven bij deze stap door onder andere energiescans uit te voeren. Dat kan bij 630 middelgrote energieverbruikers en 750 kleinverbruikers. Ruim 600 ondernemers kregen al zo’n energiescan met daaropvolgend een adviesplan met de belangrijkste besparingsmaatregelen die zij kunnen treffen.

 

Het moet anders!

Dat het anders moet, wordt duidelijk uit de presentatie. Duurzaam ondernemerschap is een actueel thema en het is belangrijk dat iedereen ziet hoe makkelijk ze maatregelen kunnen nemen. Maarten Reimes van Hof van Eckberge geeft een voorbeeld: “Alleen al door de deur van je winkel dicht te houden en een bordje op te hangen met ‘de deur is dicht maar we zijn wel geopend’ bespaar je energie.

 

Doe mee met AOD

Jan van der Meer doet een oproep: “Als gedeputeerde van Klimaat en Energie van de provincie Gelderland, vind ik het ontzettend belangrijk dat ondernemers in de Achterhoek meedoen met dit goede initiatief van AOD. Dus neem het initiatief en doe zo’n scan. Laat AOD je helpen met stappen zetten om je energieverbruik te verminderen. Het is gratis, kost weinig moeite, en het levert heel veel op.”