Artikel in het clubblad van het Gelders Energieakkoord

Rinus Smet is GEA deelnemer van het programma Bedrijven(terreinen) van de Toekomst, MKB-energiebesparing en lid van de borgingscommissie. Hij is bestuurder van een aantal Achterhoekse organisaties en de drijvende kracht achter Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD), een initiatief voor ondernemers, door ondernemers, dat vanuit de SIKA (Samenwerkende Industriekringen Achterhoek) ontstond. Wij vroegen Rinus naar zijn ervaringen.

Dit artikel is gepubliceerd in het clubblad van het Gelders Energieakkoord.

Voor ondernemers, door ondernemers

“Binnen de SIKA, de Samenwerkende Industriekringen Achterhoek, waar ik secretaris ben, wilden we iets doen voor onze ondernemers om ze bewuster te maken van het belang van duurzaam ondernemen en van het besparen van energie”, zegt Rinus Smet. “Waarom? Omdat we zagen dat het van groot belang is om met je bedrijf voorbereid te zijn op de toekomst. Een duurzame bedrijfsvoering met gebruik van schone, duurzame energie is daar essentieel bij. We zagen dat veel ondernemers, vooral in het mkb, zich laten leiden door de waan van de dag. Bovendien is het voor veel ondernemers onbekend terrein, om duurzaamheid centraal te stellen in hun bedrijf. Terwijl het zoveel oplevert. En de informatieplicht van de Wet milieubeheer voor ondernemers  er aan komt. Tijd voor actie dus.


Samenwerking en kennisdeling is essentieel voor de omslag

Ik ben er van overtuigd dat je elkaar moet opzoeken en samenwerken om die omslag te maken. Daarom hebben we een aanpak ontwikkeld waarbij ondernemers elkaar helpen en ondersteunen. Daar zijn niet alleen de SIKA, maar ook VNO-NCW, de Omgevingsdienst Achterhoek, de provincie en alle Achterhoekse gemeentes bij betrokken. Met deze aanpak stimuleren ondernemers elkaar en hoeft niet iedereen alles opnieuw uit te vinden. Of dat werkt? Goh, je had eigenlijk bij de laatste bijeenkomst in Winterswijk moeten zijn. Meer dan 50% van de ondernemers in de volle theaterzaal heeft zich aangemeld na die avond, nadat ze gehoord hadden welke resultaten hun collega-ondernemers uit Winterswijk en regio al hebben behaald. Dus, ja… onze aanpak begint zijn vruchten af te werpen. Het heeft wel even tijd nodig gehad om voor te gloeien. Maar ik ervaar echt een positieve omslag”, lacht een enthousiaste Smet.

 

Ondernemers in veel Achterhoekse gemeentes doen mee

In iedere gemeente werkt AOD samen met een projectteam van de lokale ondernemersverenigingen. Dat gaat om de gemeentes Berkelland, Bronckhorst,  Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en binnenkort misschien ook Aalten. “We starten meestal vanuit de lokale Industriële Kring, die bij de SIKA is aangesloten. Die kring legt de link met de andere ondernemersverenigingen in hun gemeente. Dat projectteam zoekt een aantal ondernemers, die als ambassadeur willen fungeren. Die ondernemers krijgen als eerste een DOE-scan of een MKB EnergyCheck Up. Hun ervaringen hierover worden vervolgens gedeeld op de informatiebijeenkomst met alle ondernemers, in een folder en op de website”.

Wat levert het de ondernemers op?

“Als je tijd hebt moet je eigenlijk even kijken op onze site: www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl/voorbeelden Dan lees je de eerlijke verhalen van de ondernemers die al meedoen. Door energiebesparende maatregelen te nemen besparen de ondernemers veel. Reacties als ‘Ik kan € 15.000,- per jaar besparen’, ‘Het geld ligt op straat’, ‘We besparen al 60% op energie en zijn nog lang niet klaar’, zijn niet ongewoon.

Maar ook reageren ondernemers op de strategische inzichten die ze krijgen: ‘Door deze scan heb ik nu een compleet investeringsplan in handen’, ‘Ik ga nu niet meer nieuwbouwen, maar kijk met hele andere ogen naar ons bestaande fabriekspand’, ‘Duurzaamheid is nu een vast punt geworden op onze vergaderingen’. Het mooie is ook dat de ondernemers echt blij zijn met deze aanpak en begeleiding: gemiddeld waarderen de ondernemers het met een 7,9. Kennelijk hebben we de juiste snaar te pakken.”

AOD is de eerste stap naar circulair ondernemen

“Ik zie Achterhoek Onderneemt Duurzaam als de eerste stap naar circulair ondernemen. Daar zijn we in de Achterhoek mooi mee op weg, ik durf ons inmiddels wel als voorloper te bestempelen. Maar de volgende stap ligt al klaar. We gaan als SIKA een structurele samenwerking aan met de HAN en met de deskundigen Ruud Koornstra en Maurice Beijk. Daarbij helpen we bedrijven op drie industrieterreinen in Oost Gelre, Berkelland en Doetinchem op weg om hun bedrijvenpark energieneutraal te maken en bovendien om toekomstbestendig te gaan ondernemen. Dat geeft veel voldoening. Het mooiste is nog dat we nu, na jaren lobbyen, merken dat de omslag naar duurzaamheid echt begint te komen. En dat zet de bedrijven op voorsprong”.

Kennis en ervaringen uitwisselen met Rinus? Mail info@achterhoekonderneemtduurzaam.nl


[contact]  [scan]