Bedrijven met een energieverbruik van minstens 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ kuub gas, moesten per 1 juli voldoen aan de informatieplicht. Dat geldt ook voor agrarische ondernemers. In het online eLoket van RVO.nl dienen ze aan te geven welke energiebesparende maatregelen er al zijn getroffen of op de planning staan. Het gaat om een verplichting in het kader van de Wet milieubeheer. Die wordt de komende tijd nauwlettend gecontroleerd en gehandhaafd door de Omgevingsdienst Achterhoek. Ondernemers die hier niet aan voldoen, lopen het risico op sancties.

 

LTO Nederland roept agrarisch ondernemers nadrukkelijk op om in actie te komen. In de Achterhoek is een samenwerking opgezet met Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD). Het is mogelijk een kosteloze energiescan te laten uitvoeren door de deskundigen van AOD. Bedrijven die meedoen met het AOD-project nemen hun verantwoordelijkheid en voldoen aan de eisen. Met de uitkomsten van de scan is het eenvoudig om de gegevens in het eLoket in te vullen. Daarmee kunnen ondernemers ook ontzorgd worden. De Omgevingsdienst Achterhoek, de controlerende instantie, laat ondernemers die een energiescan hebben laten uitvoeren verder met rust. De scan is namelijk afgestemd op de informatieplicht.

 

Om het voor ondernemers makkelijker te maken is er de Erkende Maatregelenlijst opgesteld. Deze EML is onderverdeeld in 19 bedrijfstakken waaronder de agrarische sector en biedt houvast voor het betreffende onderneming. Zie hiervoor: https://wattjemoetweten.nl/overzicht-erkende-maatregelenlijsten/

 

Bent u een agrarisch ondernemer en wilt u gebruik maken van een kosteloze energiescan of meer informatie, mail dan naar info@achterhoekonderneemtduurzaam.nl

 

[scan]

 

Varkenshouder Gerjan Breukers:

‘Ik kan een scan zeker aanraden’

 

Varkenshouder Gerjan Breukers en LTO-bestuurslid Achterhoek Noord is positief gestemd. “Ik kan een energiescan zeker aanraden. Agrarisch ondernemers zijn zich al bewust van het energieverbruik en eventuele besparingsmogelijkheden. Toch kan het geen kwaad om een scan te laten uitvoeren.”

 

Het is volgens Breukers prettig om een buitenstaander naar het energievraagstuk te laten kijken. “Het kan aantonen dat de gekozen koers de goede is, dat geeft een stuk bevestiging. Soms liggen er al een tijd plannen, maar zijn ze nog niet uitgevoerd. De uitkomsten van een deskundige kunnen dan voor een duwtje in de rug zorgen, zodat ze alsnog aan de slag gaan. Het grote voordeel van een kosteloze energiescan is dat je niets te verliezen hebt. Er zijn geen kosten mee gemoeid, het kan alleen wat opleveren. En het is daarna een peulenschil om te voldoen aan de informatieplicht.”

 

Dimmers warmhoudlampen

Breukers liet zelf ook een scan uitvoeren door een deskundige van AOD. Het resulteerde o.a. in het plaatsen van dimmers op de warmhoudlampen voor de biggen. “De centrale dimmers kunnen traploos worden ingesteld, daarmee kun je de warmtebehoefte per afdeling zeer nauwkeurig sturen. Voorheen waren er maar drie opties: 100 procent, 50 procent afgifte of uit. Daarmee besparen we aanzienlijk, terwijl de investering te verwaarlozen valt.”

 

Hij wil ook zonnepanelen laten plaatsen op de stallen. Vooral de stallen met asbestvrije daken zijn daarvoor uitermate geschikt. “Met 530 panelen, wordt ongeveer 158.000 kWh stroom opgewekt. De investering daarvoor bedraagt zo’n 160.000 euro. De terugverdientijd ligt door de SDE-subsidie op zeven jaar, dat is voor mij erg interessant. Met 530 panelen komen we een heel eind richting het totale stroomverbruik op het bedrijf, dat ligt op 195.000 kWh. Het kan allemaal zonder extra trafo.” De onderneming wordt door de maatregelen nog meer toekomstbestendig. Er wordt al geen gas verbruikt. Het verwarmen gebeurt door middel van een houtsnipperketel. De nieuwste vleesvarkensstal is uitgevoerd met een luchtwasser. De warmte die daarbij vrijkomt, wordt hergebruikt om het water voor de vloerverwarming tot 35 graden te verwarmen. Daarvoor is dan geen extra energie nodig. “Alles bij elkaar zijn we op de goede weg. Dat geldt overigens ook voor veel collega’s. Het laat zien dat we als agrarische ondernemers het voortouw nemen als het om de energietransitie gaat.”