Energie besparen verplicht

De energiekosten stijgen explosief. Toch raar dat we het dan nog moeten hebben over verplicht energie(kosten) besparen. De meeste investeringen verdienen zich immers in korte tijd terug. En wie weet wordt het nog erger. Tijd voor actie, bijvoorbeeld als het gaat om de label-C plicht voor kantoorgebouwen.

 

Label-C verplichting kantoorgebouwen

In mei schreef ik in mijn blog over de verplichting; het kantoorpand moet vanaf 1 januari 2023 ten minste energielabel C hebben. Voldoet het niet, dan vervalt de gebruiksvergunning en dreigt sluiting. Geen kantoorgebruiker of -verhuurder die daar op zit te wachten. Gelukkig hebben ze dat zelf in  de hand.

Wanneer van toepassing?

Afgelopen maanden zijn bij Achterhoek Onderneemt Duurzaam veel vragen binnengekomen over de Label-C verplichting. Wanneer is deze wel of niet van toepassing en wat kan ik doen om de zaak op orde te brengen? De basisregels zijn besproken in mijn eerdere blog. Weet u niet wat het label is van uw kantoorgebouw, dan helpt een maatwerkadvies u op weg. Het geeft zowel inzicht in uw huidige energielabel, als adviezen wat er moet gebeuren als het energielabel niet goed genoeg is. Heeft een pand alleen een kantoorfunctie, dan zijn de regels glashelder. Veel vragen hebben betrekking op combinaties van verschillende gebruiksfuncties van een pand. Bijvoorbeeld combinaties van kantoor, woning, praktijkruimte, opslagruimte, winkelruimte of vergaderzalen. Dan is de vraag of het pand moet voldoen aan Label-C verplichting minder gemakkelijk te beantwoorden. Daarom geven we hieronder enkele voorbeelden van situaties die we in de praktijk zijn tegengekomen.

 

Heeft mijn pand een kantoorfunctie?

Het beste antwoord krijgt u als u een gebruiksvergunning hebt van uw pand. Daarin staat vermeld wat de gebruiksfunctie van het pand is. Hebt u geen gebruiksvergunning, dan gaat het om het actuele gebruik van het pand. Bijvoorbeeld, een pand is bij het kadaster geregistreerd als kantoorpand. Op de begane grond is inmiddels echter een sportcentrum gevestigd. Dan geldt voor dat sportcentrum de label-C verplichting niet. Wel voor het kantoorgedeelte.

 

Is de labelplicht voor mijn pand van toepassing?

Hieronder volgt een aantal praktijksituaties, die zo goed mogelijk zijn beoordeeld op de labelplicht; is deze wel of niet van toepassing. Het is misschien taaie kost, maar kan u wel helpen om te bepalen of uw pand labelplichtig is.

 1. Wanneer is de kabelplicht van toepassing? De labelplicht is van toepassing voor panden met een kantoor van meer dan 100 m2 en waarvan het kantoorgedeelte meer dan 50% is. 
 2. In mijn pand is een muziekstudio gevestigd. Is de labelplicht van toepassing? Nee. De labelplicht geldt op dit moment alleen voor kantoorfuncties. 
 3. Mijn pand staat bij het kadaster bekend als kantoor, maar het is in gebruik als gezondheidscentrum. Is de labelplicht van toepassing? Nee. Het huidige gebruik van het pand is gezondheidscentrum. De labelplicht geldt alleen voor panden die als kantoor in gebruik zijn. 
 4. Wij zitten in een kantoorpand dat is ingericht als praktijk voor fysiotherapie met grote en kleine oefenruimten, 2 behandelkamers, een wachtruimte, een toilet en douches, archiefruimte, een keuken, een kantoorkamer en een stookruimte. Het bruto vloeroppervlak is 284 m2  is de labelplicht van toepassing? Nee. Ofschoon het pand groter is dan 100 m2, is de kantoorkamer een nevenfunctie van de praktijk. De hoofdfunctie is dus geen kantoor en de labelplicht is dan niet van toepassing.
 5. We zitten in een pand met 90 m2 kantoor en 50 m2 andere functies. Is de labelplicht van toepassing? Ja. Het pand is in totaal 140 m2. De hoofdfunctie is kantoor en inclusief nevenfuncties meer dan 100 m2. Dus is de labelplicht van toepassing. 
 6. We hebben een kantoor van 260 m2 met een bedrijfswoning van 250 m2. Is de labelplicht van toepassing? Ja. De labelplicht is van toepassing op het kantoorgedeelte. Nee. De labelplicht is niet van toepassing voor de woning.
 7. We hebben een kantoor 250 m2, gecombineerd met een appartement van 150 m2 en een opslag/garage van 150 m2. Is de labelplicht van toepassing? Deze situatie is niet zo eenduidig. Hoort de opslag/garage bij het kantoor, dan is kantoor plus opslag/garage labelplichtig. Hoort de opslag/garage bij het appartement, dan is minder dan 50% kantoorfunctie en is de labelplicht niet van toepassing.
 8. Ons pand van 360 m2 bestaat uit een appartement en 105 m2 kantoorruimte. Is de labelplicht van toepassing? Nee. Het kantoor is minder dan 50% van het pand. Er is dus geen Label-C plicht.
 9. Ons pand van in totaal 550 m2 bestaat uit 250 m2 kantoor, 150 m2 appartement en 150 m2 kelder, garage en opslag. Is het kantoor labelplichtig? Nee. Het kantoor is minder dan 50% van het pand en dus niet labelplichtig.
 10. We hebben een bedrijfspand van 3.886 m2, waarvan 540 m2 kantoor over 2 verdiepingen. Is de labelplicht van toepassing? Nee. Ofschoon het kantoorgedeelte groter is dan 100 m2 is de labelplicht niet van toepassing. Het kantoorgedeelte is namelijk slechts 14% van het totaal en dus minder dan 50%.
 11. Tegen onze grote bedrijfshal is een klein kantoorgebouw aangebouwd. Is dit labelplichtig? Ook hier een situatie die wat lastiger is te beoordelen. Als het kantoorgedeelte onderdeel is van het totale pand, dan is het niet labelplichtig, want minder dan 50%. Als het kantoor als zelfstandig pand is te beschouwen, dan is het wel labelplichtig, want het is groter dan 100 m2.
 12. We zitten in een verzamelpand met een tandartsenpraktijk van 65 m2 en bijbehorend kantoor van 65 m2 op de begane grond en 160 m2 kantoren op de verdieping, die in gebruik zijn van een administratiekantoor. Is de labelplicht van toepassing? Ja. Alle kantoorruimten opgeteld zijn meer dan 50%, dus de labelplicht is van toepassing.
 13. We hebben een kantoorpand in de verhuur, met een bedrijfswoning die we zelf gebruiken. Kadastraal is het één pand van 550 m2. Het kantoor is 260 m2, met een ongebruikte zolder van 60 m2. Daarnaast is er een woning van 190 m2 en een garage van 40 m2. Is de labelplicht van toepassing? Voorwaar een ingewikkelde situatie. Belangrijke vraag is wat hoort bij wat? Als de ongebruikte zolder en de garage bij de woning horen, dan is het kantoor minder dan 50% (290 m2 van totaal 550 m2). Hoort de zolder of garage echter bij het kantoor, dan is het kantoor meer dan 50% en is de labelplicht wel van toepassing. Daarnaast is het de vraag of het kantoor als zelfstandig pand is te beschouwen. Is dat het geval, dan is de labelplicht ook van toepassing.

 

Uit de praktijkvoorbeelden blijkt dat de situaties soms heel duidelijk zijn en niet voor meerderlei uitleg vatbaar zijn. Soms zijn het ingewikkelde combinaties van gebruiksfuncties die discussie kunnen oproepen. Twijfelt u, leg ons uw situatie voor en wij geven u hierover tips. U kunt ook contact opnemen met de Omgevingsdienst Achterhoek, de organisatie die namens gemeenten toezicht houdt op de labelplicht.

Of de labelplicht nu van toepassing is of niet, eigenlijk doet het er weinig toe. Want energiebesparing loont.

 

Meer informatie

Op de website van RVO is veel informatie te vinden wat u in welke situatie moet doen. U kunt ook mijn blog over de labelplicht of het whitepaper over milieuvoorschriften nog eens nalezen om te bepalen wat voor uw pand of bedrijf van toepassing is. Voor reacties, vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Straatman (j.straatman@do-achterhoek.nl).

 

Over Jan Straatman

Jan Straatman is senioradviseur op het gebied van energietransitie en circulaire economie. Hij werkt aan grootschalige projecten in de gebouwde omgeving en duurzaam ondernemerschap. Jan is onder andere programmamanager van Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek. We vragen hem maandelijks om uitleg over ingewikkelde onderwerpen.