Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD) zet zich in om duurzame, innovatieve
en zelfvoorzienende bedrijven en bedrijvenparken te creëren. Om in te haken op
de nieuwe economie is een actieve houding vereist. In de Achterhoek wordt daar
op ingespeeld met het pilotproject circulair en toekomstbestendig ondernemen.
Het betreft een initiatief van de Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek
(SIKA) en Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) met steun van de provincie
Gelderland en Achterhoekse gemeenten.

 

Wie doen er aan het pilotproject mee?

Drie Achterhoekse bedrijvenparken: De Laarberg in Groenlo, Wijnbergen in
Doetinchem en Lichtenhorst in Borculo. Het is een unieke kans voor bedrijven
en bedrijvenparken, ze kunnen zo een koplopergroep vormen en een
voorbeeldfunctie vervullen.

 

Waar moet het toe leiden?

De bedrijven en bedrijvenparken zetten dit jaar en in 2021 een eerste stap
naar de nieuwe circulaire toekomstbestendige economie. Het is niet alleen
duurzaam, maar tegelijkertijd ook efficiënter en biedt nieuwe verdien- en
businessmodellen. Samenwerken in de keten biedt voordeel, maar regionale
verbondenheid heeft nog meer te bieden.

 

Welke winst valt er te behalen?

Het draagt in hoge mate bij aan een duurzame en toekomstbestendige
Achterhoek. Er wordt kennis gedeeld en ondersteuning geboden als het gaat
om het afstemmen van bedrijfsprocessen, arbeidsinzet en technologische
ontwikkelingen. AOD zorgt voor de helpende hand, want zelfs ondernemers
die ‘willen’ ontbeert het vaak aan kennis, ervaring en tijd. Toekomstbestendige
bedrijven zijn een aantrekkelijke werkgever voor jongeren die zich na hun
diplomering eerder zullen vestigen in de regio.

 

Hoe gaat het verder?

Het project moet de komende jaren als voorbeeld dienen voor de ruim dertig
andere bedrijvenparken in de Achterhoek en de hele provincie. De ontwikkelde
kennis, inzichten en methodieken maakt de regio toekomstbestendiger. Dat
levert werkgelegenheid en een economisch vitale Achterhoek op.

 

AOD helpt bij het nieuwe toekomstbestendige ondernemen

Het zijn uitdagende tijden. Bedrijven moeten zich aanpassen aan de nieuwe
economie. Duurzaam en innovatief, samenwerking en kennisdeling, het is de
sleutel naar succes. Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD) helpt bedrijven
die belangrijke slag te maken. We pakken de regie en informeren, stimuleren en
faciliteren ondernemers en bedrijvenparken.