Jan Jonker, hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen, las een duurzame troonrede voor tijdens de 22ste editie van Duurzame Dinsdag 2020. In zijn troonrede laat Jan Jonker zijn visie zien op het komende decennium aan de hand van zeven ‘breekijzers’. Hieronder een klein stukje van zijn troonrede.

 

Troonrede Jan Jonker

Geachte dames en heren,

 

De afgelopen maanden laten zich kenmerken door grote onzekerheid, onrust en verdriet. Met ongekende maatregelen heeft de overheid geprobeerd om de aard en impact van de Covid-19-pandemie te beteugelen. Ondanks alle pijn, zorg en verdriet is onze samenleving in staat gebleken zich min of meer van de ene op de andere dag te transformeren van een ‘maatschappij-as-usual’ naar een maatschappij gericht op brede rampbestrijding.

 

Naast kwetsbaarheid laat de crisis ook zien hoe ongelofelijk afhankelijk we van elkaar zijn. Voeg daar al eerder spelende kwesties aan toe als ecologische uitholling, structurele vervuiling en onacceptabele sociale ongelijkheid, en het wordt helder dat we onverbiddelijk een aantal weeffouten in onze samenleving hebben.

 

Hoe zouden we dit, nu we opnieuw keuzes kunnen maken, anders aanpakken? Hoe nu verder? Moeten we de welvaart anders verdelen, zodat niemand in Nederland buiten hoeft te slapen? Moeten cruciale beroepen naast applaus ook structureel meer ondersteuning en zekerheid krijgen?

 

Wat gaan we doen met de miljarden aan staatssteun: oude zekerheden terughalen? Zouden we bedrijven niet veel scherper moeten beoordelen op de echte toegevoegde waarde die ze hebben voor de samenleving? We staan misschien wel ongewild op een kruispunt, een cruciaal keuzemoment. De pandemie is, hoe pijnlijk ook, misschien wel een blessing in disguise.

 

In tijden van crisis kan in korte tijd een nieuwe basis voor de toekomst gecreëerd worden. Laten we dat moment vooral niet onbenut voorbij laten gaan door routineus terug te keren tot de economie die we al hadden. Laten we een nieuwe route kiezen op weg naar een economie waarin onze prachtige planeet en moedige mensen gezond en houdbaar samen kunnen leven

 

Verder lezen?

Op de website van Duurzame Dinsdag valt de gehele troonrede te lezen én te downloaden.