DOETINCHEM – Vanaf eind 2019 is er een stimuleringslening beschikbaar voor kleine en micro-ondernemingen. Met deze lening wordt het voor kleine en micro-ondernemingen binnen onze gemeente nog aantrekkelijker om ook duurzaam te investeren in hun bedrijfsgebouwen. Deze duurzame investeringen dragen bij aan een lastenverlichting voor deze ondernemingen en daarnaast aan de ambitie energieneutraal in 2030.

 

De stimuleringslening is financieel gunstig

Een kleine onderneming is een onderneming waar minder dan 50 personen werkzaam zijn en waar de jaaromzet de 10 miljoen euro niet overschrijdt. Een ‘micro onderneming’ is een onderneming waar minder dan 10 personen werkzaam zijn en waar de jaaromzet de 2 miljoen euro niet overschrijdt. De looptijd van de lening is 15 jaar voor een leenbedrag van minimaal € 5.000 tot maximaal € 50.000. Er wordt gerekend met een rentepercentage van 1,6%. Daarmee is de lening voor kleine en micro-ondernemingen financieel gunstig.

 

“Kleine ondernemingen hebben meestal niet veel financiële reserve om te verduurzamen, maar willen wel graag wat doen. Leningen bij een commerciële bank zijn dan vaak ongunstig. Een gunstige leenfaciliteit kan dan een oplossing zijn om toch te verduurzamen. Met de duurzaamheidslening voor deze ondernemers creëren we hiermee een passend alternatief”, aldus wethouder Langeveld.

 

Doetinchem onderneemt duurzaam

De stimuleringslening volgt in aansluiting op het project Doetinchem Onderneemt Duurzaam waarbij bedrijven een gratis energiescan krijgen aangeboden. Wanneer ondernemers meedoen met dit project moeten zij binnen een jaar de energiebesparende maatregelen uit de scan doorvoeren. Door het beschikbaar stellen van de stimuleringslening wordt meedoen aan het verduurzamen van de onderneming nog eenvoudiger en aantrekkelijker.

 

Meer informatie: Het Energieloket!

Het Energieloket kan u verder helpen met vragen over de lening. Het Energieloket voert sinds 1 januari 2018 ook al de stimuleringslening voor particulieren en non-profit organisaties uit. Het Energieloket beoordeelt uiteindelijk of de aanvrager in aanmerking komt voor de lening. Is dit zo, dan gaat de aanvraag door naar Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland die de lening verstrekt.

 

Download hier de folder over de stimuleringslening

 

Ga naar de website van het Energieloket om de lening aan te vragen.