14 maart 2024

Duurzaam partnerschap: In gesprek met ETNA Coffee Technologies en Retail-Bouw Nederland over toekomstgericht samenwerken tussen verhuurder en huurder

Linda van de Maat, directeur Operations bij ETNA Coffee Technologies, en Pascal Winters, directeur van Retail-bouw Nederland en trotse pandeigenaar van het onderkomen van ETNA, delen inzichten over de duurzame investeringen die momenteel plaatsvinden in het pand, en hoe de verantwoordelijkheden tussen huurder en verhuurder zijn verdeeld. Pascal benadrukt zijn wens om de panden die hij samen met zijn zakenpartner verhuurt, te verduurzamen. Linda huurt een pand en voelt samen met Pascal de motivatie om dit goed te regelen voor beide partijen.

Pascal legt uit: “Voor de locatie van ETNA hebben we gezamenlijk gekeken naar de meest geschikte aanpak voor verduurzaming. We onderzochten de mogelijkheid om het pand gasloos te maken en energie op te wekken via zonnepanelen. Na overleg met de verzekeraar hebben we als eerste stap het volledige dak van het pand bedekt met zonnepanelen.”

Op dit moment liggen er in totaal 686 zonnepanelen op het dak van ETNA, waarmee maar liefst 280 kWh aan stroom wordt opgewekt. Een groot deel van deze opgewekte energie gebruikt ETNA in het productieproces. Het verduurzamen van een groot gebouw blijkt nog best een lastige opgave. Daarom heeft Pascal externe partijen om hulp gevraagd. Samen met deze externe experts wordt gekeken naar verdere mogelijkheden voor toekomstige duurzaamheidsmaatregelen. Daarnaast komt het pand van ETNA in aanmerking voor een BREEAM-certificering. Hiermee kan ETNA aantonen dat er al flink wat duurzaamheidsmaatregelen zijn genomen.

Linda: “We meten hier de CO2-uitstoot door verschillende factoren te analyseren, zoals energie, gas, elektra, en niet te vergeten het woon-werkverkeer. Hoe komen onze werknemers naar het werk? Om hier inzicht in te krijgen, sturen we jaarlijks een enquête naar onze medewerkers. Om de CO2-uitstoot te verminderen, hebben we een fietsplan opgesteld, waarmee we medewerkers aanmoedigen om op duurzame wijze naar het werk te komen, bijvoorbeeld per fiets, carpooling of openbaar vervoer.”

Hoewel het gebouw van ETNA al enige jaren oud is, heeft het dankzij alle aanpassingen momenteel een A++ label op het gebied van duurzaamheid. Dit bewijst dat zelfs bestaande gebouwen mooie duurzaamheidsresultaten kunnen behalen.

De kosten van de verduurzaming qua infrastructuur liggen met name bij de verhuurder. Daar waar het gaat om het gebruik van het gebouw liggen de kosten bij de huurder, zoals de huur en energiekosten. Een voorbeeld voor kosten waarin een huurder zelf moet investeren zijn ledverlichting en de thermosstaat. De investeringen in duurzaamheid worden niet puur voor financieel gewin gedaan, maar worden beschouwd als een gezamenlijke inspanning voor de toekomst. Pascal benadrukt: “We doen dit samen voor de toekomst, waar we op de lange termijn van zullen profiteren. Maar je moet wel die stappen nemen. Als niemand het doet, gebeurt er niks.”

Bekijk de videobeelden hier: