Duurzaamheid speerpunt voor IG&D

IG&D Bedrijvig Doetinchem wil het duurzaamheidsbeleid inzichtelijk maken en de betreffende voorzieningen en maatregelen op dit gebied zo uniform mogelijk – in kwaliteit, prijsstelling en uitvoering – beschikbaar maken voor ondernemend Doetinchem. Op deze wijze verwacht IG&D dat het onderwerp duurzaamheid bij (aangesloten) bedrijven meer gaat leven en er daadwerkelijk duurzaamheidsmaatregelen getroffen zullen worden. Besloten is Duurzaamheid toe te voegen aan de speerpunten van de vereniging voor Industrie, Groothandel en Dienstverlening. Ondernemers Vereniging Doetinchem (OVD) en het Centrummanagement nemen deel in de commissie waardoor een centrale aanpak voor ondernemend Doetinchem tot stand wordt gebracht.

Duurzaamheid in Doetinchem (DUID)

De commissie met als werktitel Duurzaamheid In Doetinchem (DUID) onder voorzittershap van IG&D bestuurslid Hans Dales, bestaat uit vertegenwoordigers van de zes parkmanagementorganisaties in de gemeente Doetinchem en Centrummanagement/OVD Jos Tiemessen. Als adviseurs zijn aan de commissie toegevoegd vertegenwoordiger vanuit Team Economie van de gemeente Doetinchem Jaap Berenbak en vanuit Achterhoek Duurzaam Verbouwen en de Samenwerkende Industriële Kringen (SIKA) Rinus Smet. Eerst genoemde zorgt voor de koppeling met het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid en zet eventuele acties uit bij de gemeente Doetinchem en/of Provincie Gelderland, laatstgenoemde vertegenwoordigt de regionale component. Een centrale aanpak voorkomt versnippering en op deze wijze blijft ondernemend Doetinchem betrokken via één kanaal.

Duurzaam ondernemen in Doetinchem

De gemeentelijke en provinciale overheid willen duurzaamheid bij bedrijven bevorderen en streven naar een energieneutraal Achterhoek/Doetinchem dat in 2030 gerealiseerd dient te zijn. De stap naar duurzaam ondernemen begint het bewustwording en kennisdeling. Waarbij duurzaamheid vooral een kwestie is van doen zoals maatregelen die leiden tot reductie van het elektriciteit- en aardgasverbruik. De tools die hiervoor noodzakelijk zijn worden aangereikt. Dit geldt voor geheel ondernemend Doetinchem. Het streven is er op gericht te komen tot duurzaam, innovatief en zelfvoorzienende bedrijvenparken in Doetinchem.

Samenwerking en kennisdeling

Het uiteindelijke doel van de Commissie Duurzaamheid In Doetinchem is om in samenwerking en kennisdeling in zowel de keten als in de directie omgeving door energiebesparing en duurzaam en innovatief ondernemen een eerste stap te zetten naar circulair ondernemen. Hierdoor wordt door de commissie een sterke cluster gecreëerd dat bijdraagt aan de lokale- en regionale doelstellingen van 2030.

Door samenwerking van ondernemers, overheid en kennisinstellingen vergroten we de economische kracht in de gemeente Doetinchem. Een extra waarde voor de toekomst om voor te blijven zowel voor de individuele ondernemer, het centrum en de bedrijvenparken van Doetinchem zonder dat het ten koste gaat van de toekomstige waarde van de omgeving.

De commissie gaat aan de slag met diverse acties in de komende 2 jaar.

Meer informatie? Neem dan contact op met Carla Niezen van IG&D via projectbureau@igdoetinchem.nl of 06 -23 91 95 21