A18 Bedrijvenpark
Gemeente Doetinchem

A18 Bedrijvenpark is gelegen naast de A18 in Wehl. Het is georganiseerd via de stichting Parkmanagement Bedrijventerrein A18. A18 Parkmanagement draagt zorg voor de belangen van de gevestigde bedrijven en stimuleert initiatieven op het gebied van energietransitie, collectieve samenwerking, duurzaam en kostenbesparend ondernemen.

  • Aantal bedrijven: 42
  • Parkmanagement: A18 Parkmanagement
  • Industriekring: IG&D Bedrijvig Doetinchem
  • Bijzonderheden: het parkmanagement kent een verplicht karakter, die is opgenomen in de koopakte. Door middel van een kettingbeding wordt voorkomen dat bij verkoop het lidmaatschap van de onderneming vervalt. Het dienstenpakket van A18 Parkmanagement bestaat uit een basisdeel en een facultatief deel. De opgenomen diensten voorzien in de elementaire behoeften van een ondernemer<> (wel of geen ondernemersfonds, reclamebelasting, clausule in koopovereenkomst)
  • Contactpersoon: Edward Windhorst (Groenland Kip), voorzitter parkmanagement
  • Contact: secretariaat@a18parkmanagement.nl
  • Website: www.a18bedrijvenpark.nl

Lopende activiteiten & projecten:

Verkenning Netcongestie

Initiatiefnemers: A18 Parkmanagement, gemeente Doetinchem, en DOA

Doel:
1. Overzicht van de mate waarin bedrijven op bedrijvenpark A18 nu of in de nabije toekomst beperkt worden in hun bedrijfsvoering, uitbreidingsmogelijkheden en verduurzaming door beperkingen in de transportcapaciteit;
2. Inzicht in de kenmerken van de bedrijven, huidige bedrijfsvoering en toekomstplannen om de huidige en toekomstige knelpunten te kunnen analyseren en beoordelen;
3. Inzicht in oplossingsrichtingen en scenario’s om knelpunten in transportcapaciteit zo optimaal mogelijk op te heffen, individueel én collectief.

Doorlooptijd:

De doorlooptijd van de verkenning hangt niet alleen af van de beschikbaarheid van degenen die de verkenning uitvoeren maar ook (en vooral) van de beschikbaarheid van ondernemers om de benodigde data en medewerking te verlenen. Door DOA en Parkmanagement A18 is een instructie uitgewerkt, waarmee de voor de verkenning benodigde data kan worden opgehaald in Mijn Liander en Kenter.
De verkenning is medio februari 2024 gestart en zal rond de zomer 2024 zijn afgerond.