DEB en DOA: Samenwerken voor duurzaamheid in het mkb

 

Martin Kloet werkt al 13 jaar bij MKB-Nederland als senior programmaleider. Zijn projecten, meestal uitgevoerd in opdracht van de overheid, richten zich voornamelijk op duurzaamheid.

 

Ondernemers moeten voldoen aan de informatieplicht voor energiebesparing, wat inhoudt dat ze eens in de vier jaar een rapportage moeten opstellen. De Rijksoverheid gaf MKB-Nederland de taak om deze informatieplicht onder de aandacht te brengen. “Dit deden we aardig goed, waardoor we ook de vraag kregen of wij ondernemers wilden ondersteunen bij energiebesparing,” aldus Martin. Dat is de reden waarom het platform DEB (Duurzaam Energie Besparen) uiteindelijk is opgezet. DEB werkt intensief samen met brancheverenigingen en andere organisaties rondom ondernemers om hen te helpen de klimaatdoelen te behalen.

 

DEB is een onafhankelijk platform en werkt niet met vaste leveranciers. DEB helpt ondernemers door de wet op een toegankelijke manier te vertalen. Martin: “De informatieplicht is het afgelopen jaar gewijzigd. Voorheen omvatte het 19 verschillende sectoren waarin diverse maatregelen waren opgesomd. Nu zijn dat 149 afzonderlijke maatregelen die allemaal door iedere ondernemer moeten worden getoetst op toepasselijkheid voor het bedrijf. Deze maatregelen zijn technisch en juridisch opgesteld. Wij vertalen dit naar begrijpelijke taal voor ondernemers en bieden praktische tools om hen te ondersteunen.” DEB verspreidt aanvullende informatie via online kennisdossiers, wat zeer nuttig is voor zowel ondernemers als energieadviseurs. Energieadviseurs kunnen deze kennis gebruiken om ondernemers extra te informeren. Daarnaast ontwikkelt DEB op het platform de mogelijkheid voor ondernemers om een energieprofiel aan te maken. “Hierop kan de ondernemer periodiek zijn energieverbruik inzien en kan DEB helpen sturen op de energiekosten,” vult Martin aan.

 

Sinds een half jaar werken DEB en DOA samen om ondernemers te ondersteunen bij duurzaam ondernemen. Martin: “DOA wordt ondersteund door de Provincie Gelderland en werkt samen met gemeentes en ondernemers om energiebesparing te realiseren. Een club als DOA zit diepgeworteld in de lokale omgeving. Terwijl DEB een digitaal platform biedt, wil DOA de ondernemer ook graag direct ondersteunen en meer diepgang bieden. Een energieadviseur van DOA bezoekt de ondernemer op de werkvloer, wat de samenwerking zeer waardevol maakt. Wij zoeken naar een koppeling tussen digitaal advies en praktijkgerichte ondersteuning op de werkvloer.”

 

Martin kent Jan Straatman al lange tijd. Vanuit het Gelders Energieakkoord is Jan betrokken geweest bij de handleiding voor netcongestie. “Jan heeft mij vanaf het begin hierbij betrokken, bijvoorbeeld om aanvullingen te vragen. Wij zetten dit vervolgens op onze website en zorgen ervoor dat het dossier actueel blijft,” aldus Martin. Hij waardeert dat partijen als DOA goed begrijpen hoe de doelgroep, het mkb, in elkaar zit. Met ongeveer 200.000 ondernemers, waarvan een kleine 10.000 in de Achterhoek, is het mkb een diverse en uitdagende doelgroep. Energiemanagement is bij veel kleine bedrijven nog niet ingeburgerd. “Partners als DOA zijn essentieel om kleine ondernemers te informeren over de energietransitie. DOA spreekt de taal van de ondernemer en begrijpt hun behoeften. DOA toont grote inzet bij de ondernemer, ook na het opstellen van de rapportage.”