De ‘Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing’ (ISDE) is per 1 januari 2021 uitgebreid. Woningeigenaren en zakelijke gebruikers kunnen nu deze vernieuwde landelijke subsidie aanvragen voor maatregelen die het energieverbruik fors terugdringen. Dit kunnen isolatiemaatregelen bij woningen zijn, maar ook de aanschaf van bijvoorbeeld een warmtepomp of zonneboiler of een aansluiting op een warmtenet. Ook zonnepanelen en kleinschalige windmolens vallen hieronder. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verstrekt de subsidie. De subsidie is beschikbaar tot 31 december 2026.

 

Voorwaarden

Per gebruikersgroep en maatregel zijn door RVO voorwaarden opgesteld voor het aanvragen van de subsidie. Niet alle maatregelen zijn namelijk voor iedereen beschikbaar. Zo kunnen alleen woningeigenaren subsidie ontvangen voor het isoleren van hun woning, waarbij zij minimaal twee isolatiemaatregelen tegelijk moeten aanbrengen. Hierbij is het ook mogelijk om één isolerende maatregel te combineren met een andere maatregel, zoals een warmtepomp of zonneboiler. Woningeigenaren kunnen de subsidie aanvragen nadat de maatregelen zijn uitgevoerd. De subsidie voor zonnepanelen en kleinschalige windmolens is alleen beschikbaar voor zakelijke rechtspersonen, zoals mkb-bedrijven en instellingen. De subsidie voor aansluiting op een warmtenet is alleen beschikbaar voor woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Zakelijke gebruikers kunnen de subsidie alleen aanvragen voordat de maatregelen zijn uitgevoerd. De subsidie voor een warmtepomp of zonneboiler is voor iedereen beschikbaar.

 

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis

De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) gaat op in de vernieuwde ISDE-regeling.  Alleen VvE’s kunnen voor het opstellen van een energieadvies nog gebruik blijven maken van de SEEH-regeling.

 

Looptijd en budget

De ISDE-regeling is beschikbaar t/m 31 december 2026, maar wordt wel jaarlijks opnieuw opengesteld. Het subsidiebudget voor 2021 is vastgesteld op €164 miljoen euro, waarbij specifiek voor zonnepanelen en windturbines een budget gereserveerd is van €40 miljoen. Kijk voor meer informatie en het aanvragen van de subsidie op www.rvo.nl/isde.

 

Bron: Gemeente Bronckhorst