Iedere maand vertelt een wethouder over een onderwerp waar de gemeente zich mee bezighoudt. Deze keer aan het woord: wethouder Henk Bulten

 

We gaan hergebruiken, repareren en recyclen

Vanaf 2014 zetten we als gemeente Doetinchem in op duurzaamheid. Dat is een leerproces geweest, inmiddels zijn we zover dat we ons bij alles wat we doen afvragen: draagt dit bij aan een duurzame samenleving? Nu maken we werk van een volgend thema: de circulaire economie. Ik ben verantwoordelijk voor die portefeuille in het college van B en W. Willen we de aarde leefbaar houden en onze welvaart veiligstellen, dan moeten we stappen zetten.

 

Tot voor kort gebruikten we grondstoffen om producten te maken en als ze niet meer nodig waren gooiden we ze weg. Al of niet in de verbrandingsoven. Dat kan niet meer. Hergebruik, repareren, recyclen, dat zijn de uitdagingen van de toekomst. Het rijksbeleid is dat we in het jaar 2050 een circulaire economie hebben. De totale kringloop, in alle sectoren. We kunnen de aarde niet blijven uitputten.

 

Als overheid hebben we doelstellingen geformuleerd. Het rijk, de provincies, onze eigen regio Achterhoek, de gemeenten. Wat is haalbaar, wat is effectief? Wie zet waarop in? Als Doetinchem kunnen we niet alles, daarvoor zijn we te klein. Maar we kunnen zeker onze bijdrage leveren en dat gaan we ook doen. Eén van de prioriteiten die we hebben gesteld is: de circulaire gemeentelijke organisatie.

 

We leggen de lat hoog, als het gaat om CO2-uitstoot en fair trade. Dat betekent bijvoorbeeld: wordt voor de koffie die we inkopen een eerlijke prijs betaald en komt de opbrengst bij de juiste mensen terecht? Daar zijn we kritisch op.

 

De eerste voorbeelden van de nieuwe aanpak zijn er. Bij de reconstructie van de Europaweg hebben we het oude asfalt gebruikt voor het fundament van de vernieuwde weg. Voor de toekomstige nieuwbouw van de Wilhelminaschool worden veel hergebruikte en milieuvriendelijke materialen gebruikt. Net als bij het ceremoniepaviljoen op natuurbegraafplaats De Slangenburg waar nu aan gebouwd wordt. In de nieuwe wijk De Kwekerij in Wijnbergen combineren we ecologisch verantwoord bouwen met meer diversiteit in de natuur. We zetten ook sterk in op hergebruik. Meubilair, groene stroom, lichtmasten, verkeersborden.

 

Dat bereiken we door afspraken te maken met organisaties zoals ons eigen bedrijf Buha, verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte. En met al onze leveranciers. Voor een deel gaat dat vanzelf. Bij De Kwekerij bijvoorbeeld vroegen bouwbedrijven spontaan: mogen wij verder gaan dan wat jullie van ons vragen? Natuurlijk. Meer mag altijd.

 

Ik wil geen valse verwachtingen wekken. We staan nog maar aan het begin van een onomkeerbare ontwikkeling en we moeten nog veel leren. Maar ik ben ervan overtuigd dat we geen andere keuze hebben. Alles bij elkaar betekent het dat niet alle goedkoopste inschrijvers de gemeentelijke opdracht krijgen. Sterker nog: in de meeste gevallen zijn we duurder uit.

 

Soms denk je: dit is een aantrekkelijke aanbieding. Als je dan kritisch kijkt naar het benodigde transport en de milieubelasting daarvan denk je: we doen het niet. Dan gaan we voor een andere aanbieding. Omdat het écht nodig is.

 

Henk Bulten
Wethouder van onder andere Financiën, Circulaire economie en Grondzaken